BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowacki Paweł
Tytuł
Nowe formy realizacji budownictwa mieszkaniowego
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Inwestycje przedsiębiorstw w warunkach gospodarki rynkowej : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Katedry Inwestycji Ustroń 12-14 października 1994, 1994, s. 169-178
Słowa kluczowe
Inwestowanie, Przedsiębiorstwo, Budownictwo mieszkaniowe
Investing, Enterprises, Housing construction
Abstrakt
Budownictwo mieszkaniowe już od wielu lat znajduje się w Polsce w centrum uwagi społecznej. Jednak do tej pory nie znalazło ono skutecznego rozwiązania, dzięki któremu zaspokojone byłyby narastające z roku na rok potrzeby mieszkaniowe. Dotychczasowa polityka mieszkaniowa i wynikające z niej formy realizacji budownictwa mieszkaniowego nie tylko nie rozwiązały problemu braku mieszkań, ale wręcz pogłębiły ten deficyt i stworzyły sytuację kryzysową. Warunkiem wyjścia z trudnego położenia jest wprowadzenie' nowoczesnych form realizacji nowego budownictwa mieszkaniowego dostosowanych w pełni do warunków gospodarki rynkowej. Obowiązujące w Polsce powojennej określone uwarunkowania ideowo- -polityczne, jak i wynikający z nich centralny system nakazowo-rozdzielczy zarządzania gospodarką narodową ukształtowały podstawowe zasady polityki mieszkaniowej. W myśl tych zasad mieszkanie stało się dobrem społecznym, którego obowiązek stworzenia, a zarazem przywilej rozdzielnictwa spoczął na państwie. Instrumentem umożliwiającym realizację przyjętych celów, a zarazem ogromnych zadań ilościowych był centralny system nakazowo-rozdzielczego sterowania budownictwem mieszkaniowym. Dążenie do ułatwienia w posługiwaniu się centralnymi metodami zarządzania budową nowej sytuacji mieszkaniowej skłoniło władze centralne do scentralizowania struktur inwestorskich i wykonawczych. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. B. Kierski: Regres budownictwa mieszkaniowego. "Przegląd Budowlany" 1990, nr 11
  2. A. Bratkowski, A. Bratkowski, H. Hajduk: Raport o stanie budownictwa. Warszawa 1981
  3. H. Hajduk: Przemiany w strukturze organizacyjnej budownictwa. "Inwestycje i Budownictwo" 1990, nr 1-3
  4. H. Gawron: Konwersatorium z ekonomiki budownictwa. Poznań 1992
  5. J. Bolkowski: Nowa formuta generalnego wykonawstwa. "Przegląd Budowlany" 1991, nr 1
  6. Nowy ład mieszkaniowy. Warszawa 1992
  7. J. de Francia: Inwestowanie w budownictwo mieszkaniowe jako gałąź gospodarki narodowej w Stanach Zjednoczonych. Kraków 1992
  8. M. Bryx: Propozycje usprawnienia systemu realizacji inwestycji. "Gospodarka Planowa" 1984, nr 3
  9. L. Dziewolski: Przedsiębiorstwo budowlane w reformowanej gospodarce. Doświadczenia i wnioski. Warszawa 1990
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu