BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pera Krystian (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Dylematy inwestowania w małych i średnich przedsiębiorstwach
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Inwestycje przedsiębiorstw w warunkach gospodarki rynkowej : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Katedry Inwestycji Ustroń 12-14 października 1994, 1994, s. 105-119
Słowa kluczowe
Inwestowanie, Efektywność inwestycji, Ekologia, Efektywność ekonomiczna
Investing, Efficiency of investment, Ecology, Economic efficiency
Kraj/Region
Województwo gdańskie
Abstrakt
W gospodarkach charakteryzujących się ugruntowaną tradycją panowania pryncypiów rynkowych i wysokim stopniem rozwoju społeczno-gospodarczego, skuteczność szeroko rozumianej polityki ochrony środowiska może się realizować tylko wtedy, gdy sam fakt podejmowania działalności ochronnej 0 stopień intensywności tej działalności w skali makroekonomicznej wynika z rachunku optymalizacyjnego poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych. Jest to teza głosząca, że ochrona środowiska jest skuteczna, gdy realizuje się poprzez korzyść własną. Punktem wyjścia jest założenie, że w dłuższej perspektywie czasu, pomiędzy opłacalnością ekonomiczną i środowiskową nie ma sprzeczności, a wręcz istnieje zbieżność. Dzisiejsze metody korzystania ze środowiska determinują bowiem efektywność gospodarowania w przyszłości. Problem jednak polega na tym, że to co jest efektywne z perspektywy makroekonomicznej, nie zawsze jest efektywne dla pojedynczego podmiotu. Ponadto, to co jest efektywne w krótkiej perspektywie czasu nie jest automatycznie efektywne w dłuższej perspektywie. Rysuje się od razu konieczność wdrażania i stosowania instrumentów, które pozwalałyby oba przekroje efektywności zbliżyć do siebie. Doświadczenia państw wysoko rozwiniętych dowodzą, że jest to możliwe. Postulaty tzw. rozwoju ekologicznie zrównoważonego stawiają na równi korzyści ekonomiczne i zachowanie odpowiedniej jakości środowiska. Jednym z ważniejszych warunków umożliwiających osiągnięcie tego celu jest zmiana podejścia do zagadnień efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu