BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kiełczewski Dariusz (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Ruch Slow a proekologiczne style życia
The Slow Movement and the Proecological Style of Life
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2009, nr 2 (36), s. 8-19, rys.,bibliogr.20 poz.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Styl życia, Filozofia, Ekologia, Konsumpcja żywności, Świadomość ekologiczna
Lifestyle, Philosophy, Ecology, Food consumption, Ecological awareness
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Jedną z cech współczesnego społeczeństwa konsumpcyjnego krytykowanych przez teoretyków zrównoważonego rozwoju jest styl życia oparty na przyspieszonym tempie przeżywania codziennych egzystencjalnych doznań oraz wyborze form konsumpcji i produkcji oszczędzających czas i pozwalających na utrzymanie bardzo szybkiego tempa życia. W tym kontekście używa się określeń w rodzaju "turbo kapitalizm" oraz "społeczeństwo non-stop".1 Takie tempo życia bez wątpienia przekłada się na obniżenie jego jakości: wiele chorób cywilizacyjnych jest przecież bezpośrednim skutkiem cywilizacyjnego pośpiechu, który zresztą przekłada się również na osłabienie więzi międzyludzkich, brak czasu na pogłębioną refleksję egzystencjalną, a nawet odczucie marnowania egzystencji i poczucie czasu "cieknącego przez palce". Zrównoważony rozwój to także zrównoważone podejście do relacji między czasem pracy i czasem wolnym, a także refleksja nad tym, jakie tempo i jaki sposób życia odpowiada potrzebom jednostki.(fragment tekstu)

The Slow philosophy and the life style stemming from it as well as specific kinds of production and consumption constitute a proposal which may be described as a life model corresponding to the demands of the philosophy of ecology and sustainable development. At the core of the Slow concept is the wish to preserve a high quality of life and consumption standards while resigning from the haste generated by civilization and homogeneous forms of consumption. The Slow Movement comprises a growing range of social behavior as well as available goods and services, from slow food, slow cities and travel to specific work and education models(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Od koncepcji ekorozwoju do ekonomii zrównoważonego rozwoju, red. D. Kiełczewski, Białystok 2009, s. 76-77
 2. . Mądre ślimaki [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http: www.slowfood. pl/?s=str-filozofia Pata wejścia: 2009-03-31]
 3. D. Kwiatkowska, Ruch kulturowy slotu w świecie koncepcji humanistycznej człowieka oraz psychologii pozytywnej [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: www.wsb.net/.../2.06. KWIATKOWSKA.pdf [Data wejścia: 2009-06-15], s. 241
 4. A. Naess, Samourzeczywistnienie - ekologiczne podejście do istnienia w naszym świecie, w: Zielona antologia, wybór A.J. Korbel, J. Tyrlik, Gliwice 1989, s. 18-19
 5. V. Hoessle, Philosophie der oekologischen Krise, Munchen 1994
 6. G. Dobrzański, B. Dobrzańska, D. Kiełczewski, Ochrona środowiska przyrodniczego, PWN, Warszawa 2008, s. 247-248
 7. R Górski, Bez państwa. Demokracja uczestnicząca w działaniu, Kraków 2007
 8. J. Reichel, Lokalny recykling pieniądza, Kraków 2007
 9. B. Devall, G. Sessions, Ekologia głęboka, Warszawa 1995, s. 35-66
 10. Co to jest sloiv food? [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http:www.slowfood. pl/?s=str-definicja [Data wejścia: 2009-03-31]
 11. D. Kiełczewski, Podlasie- region typu Sloiv?, w: Podlasie regionem przyszłości, red. A.F. Bocian, Białystok 2009, s. 126-127
 12. H. Norberg-Holge, S. Gorelick, T. Merrifield, Powrót gospodarki żywnościowej do korzeni. Lokalne alternatywy ivobec globalnego przemysłu rolnego, Kraków 2007, s. 38
 13. H. Jastrzębska-Smolaga, W kierunku trwałej konsumpcji. Dylematy - zagrożenia - szanse, Warszawa 2000, s. 59-60
 14. D. Kiełczewski, Konsumpcja a perspektywy zrównoważonego rozwoju, Białystok 2008, s. 136
 15. Y. Sugimoto, An Introduction to japanese Society Cambridge 2003
 16. J. Garrick, C Rhodes, Research and Knowledge AT Work: Perspectives, Case-Studies and Innovative Strategies, London 2000
 17. J. Pańków, Lenitva niedziela .¡Wysokie Obcasy" 2009 nr 5, s. 45-47
 18. D. Elkind, The Hurried Child: Growing Up To Fast To Soon, Reading 1998
 19. M. Holt, It's Time to Start the Slow School Movement, "Phi Delta Kappan" 2002 Vol. 84 No. 4, 264
 20. C Honoré, In Praise of Slowness. Challenging the Cult of Speed, New York 2005
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu