BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łuszczyk Marcin (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie)
Tytuł
Wartościowanie rozwoju zrównoważonego w warunkach gospodarki opartej na wiedzy
Valuation of Sustainable Development in Conditions of Knowledge-Based Economy
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2009, nr 2 (36), s. 20-33, rys.,bibliogr.2 poz.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Strategia lizbońska
Sustainable development, Knowledge-based economy, Lisbon Strategy
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE), Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ), Bank Światowy, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
European Union (EU), United Nations (UN), World Bank, Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Przemiany gospodarcze zachodzące na święcie mają różnorakie podłoże. Kraje słabo rozwinięte, dążąc do przyspieszenia gospodarczego, próbują inwestować w przemysł. Zdarza się, że wykorzystują technologie uciążliwe dla środowiska naturalnego, chętnie udostępniane przez kraje o wyższym poziomie dochodu narodowego na mieszkańca. W lepiej wykształconym i świadomym ekologicznych zagrożeń społeczeństwie następuje odchodzenie od tradycyjnych gałęzi przemysłu na korzyść świadczenia usług oraz rozwoju przemysłu wysokiej techniki. Ta nowa tendencja wynika z dążenia do rozwoju zrównoważonego, budowanego w warunkach gospodarki opartej na wiedzy (GOW), czyli takiej, której filarami są: dobrze zorganizowane otoczenie instytucjonalno-prawne, innowacyjność i przedsiębiorczość, infrastruktura teleinformatyczna oraz edukacja1. Przedsiębiorstwa funkcjonujące w tego typu gospodarce bazują bezpośrednio na wysokiej jakości produkcji, dystrybucji, przetwarzaniu i gromadzeniu wiedzy. (fragment tekstu)

Defining the state of sustainable development in conditions of knowledge-based economy is still an open interdisciplinary issue. Despite numerous partial, frequently precisely defined, measures of the state of sustainable development, knowledge-based economy and quality of life there is a lack of precise methodology for assessing development from an overall perspective. In the paper the author attempts to systematize the available indicators describing sustainable development under conditions of knowledge-based economy. Moreover, on the basis of the presented set of indexes, the author has analyzed the degree of advancement of sustainable development in the EU countries. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. D. H. C Chen, Carl J. Dahlman, The Knowledge Economy, the KAMMethodology and World Bank Operations, The World Bank, Washington 2005
  2. Strategia Lizbońska a możliwości budowania gospodarki opartej na wiedzy w Polsce - wnioski i rekonmdacje, red. E. Okoń-Horodyńska, K Piecha, Wyd. PTE, Warszawa 2005, s. 12
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu