BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baran Agnieszka (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Prawne ograniczenia procesu inwestycyjnego na obszarach chronionych
Legal Barriers for Investing in Protected Areas
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2009, nr 2 (36), s. 34-42, rys.,bibliogr.6 poz.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Obszary chronione, Inwestycje, Ochrona środowiska, Ekologia
Protected area, Investment, Environmental protection, Ecology
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE), Komisja Europejska
European Union (EU), European Commission
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej jej cenne przyrodniczo tereny stały się jednocześnie przedmiotem ochrony europejskiego systemu prawnego. Ochrona poszczególnych ekosystemów wychodzi poza granice krajów, dlatego też istotnym zagadnieniem jest podejmowanie wspólnych działań w zakresie ochrony na szczeblu międzynarodowym. Obecnie członkowie Konwencji różnorodności biologicznej pracują nad stworzeniem globalnej sieci chronionych obszarów i habitatów. Niestety, głównym zagrożeniem środowiska naszej planety jest coraz bardziej inwazyjna działalność człowieka powodująca wymieranie, czasem bezpowrotnie, wielu gatunków zwierząt i ptaków.(fragment tekstu)

In 1992, the UE government adopted the Habitats Directive and the Birds Directive. This legislation was drawn to protect Europe's most seriously threatened habitats and species. In 2004, Poland implemented both directives. They constitute the basis for creation of the network of Natura 2000 sites. The Natura 2000 Program entails restrictive legal regulations which state that according to the terms of the directives, some activities which may represent a threat to species or habitats have to be curtailed or even stopped. Thus environmental law may represent a barrier to economic development. KEY WORDS: directive, habitats and species, network of Natura 2000 sites, economic development (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Szczepaniuk, Natura 2000: w Polsce nie będzie blokad autostrad, "Gazeta Prawna" 2009,12 maja
  2. D. Frey, Wolno budować w obszarze Natura 2000, "Rzeczpospolita" 2009, 5 sierpnia
  3. M. Gwiazdowicz, Inwestycje na terenach chronionych, "Biuro Analiz Sejmowych" 2007
  4. M. Markiewicz, Bioróżnorodność w oczach obywatela UE [Dokument elektroniczny]: Tryb dostępu: http://wwwmojeopinie.pl/bioroznorodnosc_w_oczach_obywatela_ue,3,1201159185 [Data wejścia: 11-11-2009]
  5. M. Gawrychowski, 100 tysięcy firm nie ma szans na dotacje, bo nie płaci na środowisko, "Gazeta Prawna" 2008, 18 lipca
  6. T. Koncewicz, Rospuda - wspólnotowy hard case?, "Edukacja Prawnicza" 2007 nr 1(0(91), s. 5
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu