BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kokoszka Katarzyna (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Wymiary społecznej odpowiedzialności rolnictwa w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju rolnictwa i terenów wiejskich
Dimensions of Social Responsibility of Agriculture in the Light of the Concept of Sustainable Development of Agriculture and Rural Areas
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2012, nr specjalny (lipiec-sierpień) tom 2, s. 198-206, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Społeczna odpowiedzialność, Rolnictwo zrównoważone, Obszary wiejskie
Sustainable development, Social Responsibility, Sustainable agriculture, Rural areas
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
W artykule podjęto próbę przedstawienia wielowymiarowości koncepcji rolnictwa odpowiedzialnego społecznie, która zaczerpnięta z nauk o przedsiębiorstwie może być sposobem interpretacji wybranych aspektów idei zrównoważonego rozwoju rolnictwa. Przedstawiając wybrane elementy składowe pojęcia odpowiedzialności społecznej rolnictwa w opracowaniu zaprezentowano relacje, które zachodzą między rolnikami-producentami a:
- konsumentami (w wymiarze bezpieczeństwa żywności),
- biosferą (w aspekcie zapewnienia odpowiedniej jakości środowiska),
- przyszłymi pokoleniami (w sensie realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju rolnictwa). (abstrakt oryginalny)

The article presents the multidimensional idea of socially responsible agriculture, which stems from the management concept and could be a way of interpretation of chosen aspects of sustainable development of agriculture. Presenting the selected components of social responsibility in agriculture, article shows relations between farmers-producers and:
- consumers (in terms of food safety),
- biosphere (in the aspect of ensuring environment adequate quality),
- future generations (in the sense of implementation of the concept of agriculture sustainable development). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Cotter J., Tirrado R., Problem: bezpieczeństwo żywnościowe a zmiany klimatu, rozwiązanie: różnorodność biologiczna, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Exeter 2008.
  2. Kośmicki E. Kryzys ekologiczny rolnictwa europejskiego a sytuacja rolnictwa polskiego, "Ekonomia i Środowisko" 2002, nr 1(21).
  3. Maruszewski K., Dostęp do bezpiecznej żywności - podstawowe prawo człowieka - jak długo? "Bliżej Brukseli" 2011, nr 8.
  4. Redfield R., Peasant Society and Culture, Chicago 1956, cyt. za: Romaniszyn K. Antropologiczny wizerunek społeczności i gospodarki chłopskiej: przegląd i krytyka stanowisk, "Wieś i Rolnictwo" 1997, nr 2(95).
  5. Saraceno E., Recent Trends in Rural Development and Their Conceptualisation, "Journal of Rural Studies" 2002, Vol. 10, No. 4.
  6. Strategia UE w zakresie dobrostanu zwierząt - 2012-2015, Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Konsumentów, Bruksela 2012.
  7. Woś A., Cele ekonomiczne i ekologiczne w strategii rozwoju rolnictwa, "Wieś i Rolnictwo" 1996, Nr 1(90).
  8. WPR do 2020 - sprostać wyzwaniom przyszłości związanym z żywnością, zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorialnymi, KOM (2010) 672.
  9. http://www.pozytek.gov.pl/Spoleczna,odpowiedzialnosc,biznesu,464.html
  10. http://www.ppr.pl/artykul-rolnictwo-odpowiedzialne-wedlug-syngenta-168525.php
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu