BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuczuk Anna (Politechnika Opolska)
Tytuł
Zarządzanie środowiskowe na poziomie gospodarstwa rolnego
Environmental Management at the Farm Level
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2012, nr specjalny (lipiec-sierpień) tom 2, s. 207-216, tab., wykr., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo zrównoważone, Organizacja produkcji, Zarządzanie środowiskiem, Gospodarstwa rolne
Sustainable agriculture, Organisation of production, Environmental management, Arable farm
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Zarządzanie środowiskowe na poziomie gospodarstwa rolnego sprowadza się do przestrzegania zasad dobrej praktyki rolniczej. Podstawowymi wskaźnikami, pozwalającymi ocenić poprawność zarządzania gospodarstwem rolnym z punktu widzenia uwzględniania zasad dobrej praktyki rolniczej, są m.in.: struktura zasiewów i poprawny płodozmian, bilans glebowej materii organicznej, zastosowane nawożenie mineralne i naturalne, czy też bilans składników pokarmowych. W prezentowanym artykule przedstawiono wyniki i analizę wybranych wskaźników organizacji produkcji rolniczej, określających jakość gospodarowania środowiskiem przyrodniczym w gospodarstwach rolnych. Wyniki dotyczą przykładu 21 gospodarstw rolnych województwa opolskiego. (abstrakt oryginalny)

The environmental management at the farm level is associated with good agricultural rules observing. The most important factors that can help to assess the correctness of farm management in relation to use good agricultural practices are: crop structure and proper crop-rotation, organic matter balance, chemical and natural fertilization, and NPK balance. The article presents results and analysis of the chosen factors of agricultural production organisation describing quality of environmental management in farms. Results of researches concern the example of 21 farms of Opole Voivodeship. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Gębska M., Filipiak T., Podstawy ekonomiki i organizacji gospodarstw rolniczych, Wydawnictwo SGGW Warszawa 2006.
  2. Gosek S., Substancje organiczne tak samo ważne jak składniki pokarmowe (cz. I), "Wiadomości Rolnicze - Polska" 2008, nr 09(49).
  3. Halamska M., Rolnicy a środowisko naturalne, (w): Bukraba-Rylska I., Stacewicz J., Wieruszewska M. (red.), Wieś i rolnictwo na rozdrożu, PAN, IRWiR, Warszawa 1993.
  4. Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej, MRiRW, MŚ, Warszawa 2002.
  5. Kopiński J., Bilans azotu (N) brutto w rolnictwie Polski na tle krajów należących do OECD, "Nawozy i Nawożenie" 2006, nr 1.
  6. Kopiński J., Bilans składników nawozowych w gospodarstwach rolnych jako kryterium zrównoważonego gospodarowania, (w:) Zegara J. (red.), Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (2), "Zeszyt IERiGŻ-PIB" 2006, nr 30.
  7. Kopiński J., Określenie kryteriów do obliczenia sald głównych składników nawozowych w ujęciu wojewódzkim, ekspertyza, IUNG-PIB, Puławy 2008.
  8. Kundler P., Eich D., Liste J., Mehr tun als nur ersetzen: Verstärkte Zufhur organischer Substanz zum Boden - Wesentliche Voraussetzungen für einen hohen Leistungsanstieg in der Planzenproduktion. "Neue Deutsche Baurenzeitung" 1981, No. 22(36).
  9. Wrzaszcz W., Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (7) - Bilans nawozowy oraz bilans substancji organicznej w indywidualnych gospodarstwach rolnych, "Zeszyt IERiGŻ - PIB" 2009, nr 129.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu