BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mickiewicz Bartosz (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Zuzek Dagmara K. (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Problematyka bezrobocia jako ważne wyzwanie dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
The Issue of Unemployment as a Major Challenge for Sustainable Development of Rural Areas
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2012, nr specjalny (lipiec-sierpień) tom 2, s. 217-225, tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Bezrobocie na wsi, Rozwój zrównoważony, Rozwój obszarów wiejskich, Nieruchomości rolne
Unemployment in rural area, Sustainable development, Rural development, Agricultural real properties
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Firma/Organizacja
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa (AWRSP)
Agriculture Restructuring and Modernization Agency, Agricultural Property Agency of the State Treasury
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono problemy bezrobocia na obszarach wiejskich w ostatnich 20 latach. W latach 2002-2010 stopa bezrobocia na wsi, liczona metodą BASEL, wzrosła z 14,1% do 17,4%. Bezrobocie na wsi nie występuje w jednakowym natężeniu we wszystkich województwach. Rejony o największym stopniu bezrobocia pokrywają się z występowaniem w przeszłości sektora państwowego w rolnictwie. Agencja Nieruchomości Rolnej (AWRSP) została zobowiązana do aktywnego zwalczania bezrobocia oraz do zapewnienia pomocy socjalnej rodzinom nie radzącym sobie w nowej rzeczywistości gospodarczej. Środki wsparcia finansowego WPR, znajdujące się w gestii Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, były konstruowane z myślą o rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. (abstrakt oryginalny)

The paper presents problems of unemployment in rural areas in the past 20 years. In the years 2002-2010, the rate of unemployment in rural areas, counted with use of the BAEL method, increased from 14.1% to 17.4%. Unemployment in rural areas is not the same in all provinces. The regions with the highest rate are those with the state farming sector in the past. The Agricultural Property Agency (the Agricultural Property Agency of the State Treasury) was obliged to active combating unemployment and social care for families having difficulties in the new economic reality. The means of financial support from the CAP belonging to the Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture were raised for development of enterprise in rural areas. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Frenkiel L., Bezrobocie w rolnictwie indywidualnym, (w:) Wieś i rolnictwo na przełomie wieków, PAN, Warszawa 2001.
  2. Malarska A., Bezrobocie w Polsce w ujęciu regionalnym, Studium Statystyczne, UJ, Łódź 2002.
  3. Michna W., Bezrobocie na wsi, IERiGŻ, Warszawa 1996.
  4. Pałasz L., Rozmiary bezrobocia w Polsce i jego negatywne następstwa, "Acta Oeconomia" 2002, nr 1-2.
  5. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2007.
  6. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 64, poz. 592).
  7. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 99 poz. 1001).
  8. Ustawa z dnia 19 października 1991 r o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, (Dz. U. z 1991 r. Nr 107, poz. 464).
  9. Wiśniewski Z., Zawadzki K., Aktywna polityka na rynku pracy w Polsce w kontekście europejskim, UMK, Toruń 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu