BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wieczorek Anna (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Mitręga Maciej (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Bariery dydaktyczne związane z grupami obcojęzycznymi - studium przypadku
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Internacjonalizacja procesu kształcenia na kierunkach studiów ekonomicznych, 2010, s. 83-90, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Edukacja europejska, Program Socrates-Erasmus, Dydaktyka, Wielokulturowość, Studium przypadku
European education, Socrates-Erasmus programme, Teaching, Multicultural, Case study
Uwagi
summ.
Abstrakt
W dzisiejszych czasach, w erze globalizacji, nie jest niczym niezwykłym, że ktoś wyjeżdża w celu uzupełnienia swej edukacji za granicę lub też jedzie za granicę, aby nauczać obcokrajowców. Od kilkunastu lat bardzo dużą popularnością cieszą się takie programy międzynarodowe finansowane ze źródeł wspólnotowych UE, jak np. Erasmus. Wielu badaczy specjalizujących się w zagadnieniach dydaktycznych skupia się na pozytywnym aspekcie międzynarodowej mobilności studentów i uczniów szkól średnich, na korzyściach wynikających z uczenia się/nauczania w wielokulturowym środowisku, w tym m.in. szansie na przyszłe, lepsze życie, jakie udział w takich programach zdaje się gwarantować. Nie należy jednak zapominać, że pomimo wielu korzyści uczenie się/nauczanie w grupach wielokulturowych ma też swoje niekorzystne strony, które mogą prowadzić do pewnych dysfunkcji na polu dydaktycznym. Celem niniejszego artykułu jest próba identyfikacji kluczowych barier metodycznych związanych z nauczaniem grup wielokulturowych. Materiał empiryczny zgromadzony dla celu niniejszej publikacji stanowi studium przypadku zajęć dydaktycznych prowadzonych w grupach wielokulturowych w ramach specjalności International Business (Biznes Międzynarodowy) na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach. Prezentacja studium przypadku jest poprzedzona analizą literatury specjalistycznej poświęconej dydaktyce w otoczeniu wielokulturowym. (fragment tekstu)

The globalization process on educational market increases the competition between universities from different countries. The importance of teaching students in English as a foreign language is growing and creates the platform for multicultural didactic processes. These processes may be treated as a source of both: opportunities and threats. Most of existing studies concentrated on positive aspects of teaching in multicultural environment, thus this paper draws attention to some barriers connected with managing international student groups using English as the language of instruction. Firstly, some prior studies dealing with multiculturalism in teaching are reviewed. Secondly, there are presented results of case study conducted within English language specialization of study at the University of Economics in Katowice. Finally, some research conclusions as well as managerial implications are drawn. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Borg M., Riding R.: Occupational Stress and Satisfaction in Teaching. "British Educational Research Journal" 1991, Vol. 17, Iss. 3.
  2. Boutte G.: Higher Education, W: Multicultural Education Raising Consciousness. Red. G. Boutte. Wadsworth, Menlo Park, CA 1999.
  3. Cracraft M.: Fluency of Foreign Teaching Assistants. Raising Concerns. "The National College Newspaper" 1998.
  4. Goodwin C.D., Nacht M.: Absence of Decision. Report No. 1. Institute of International Education, New York 1983.
  5. Grzegorzewska M.: Stres w zawodzie nauczyciela. Specyfika, uwarunkowania i następstwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.
  6. Jacobs L.C., Friedman C.B.: Student Achievement under Foreign Teaching Associates Compared with Native Teaching Associates. "Journal of Higher Education" 1988, Vol. 59, No. 5.
  7. Lee G., Janda L.: Successful Multicultural Campus: Free from Prejudice toward Minority Professors. "Multicultural Education" 2006, Vol. 14, No. 1.
  8. Ots L.: Some Notes on Teaching in a Multicultural Environment: The Estonian Literature Project at The University of Tartu. "Higher Education in Europe" 1988, Vol. XXIII, No. 3.
  9. Richards J.C., Schmidt R.: Longman Dictionary of Teaching and Applied Linguistics. Pearson Education Ltd, Harlow, England 2002.
  10. Whorf B.L.: Język, myśl i rzeczywistość. Wydawnictwo KR, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu