BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Błaszczyk Beata (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Bezrobocie a zmiany w strukturze społeczeństwa polskiego w latach dziewięćdziesiątych
Źródło
Biuletyn IGS / Szkoła Główna Handlowa. Instytut Gospodarstwa Społecznego, 2001, nr 1-4, s. 99-117, bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe
Bezrobocie, Potrzeby społeczne, Struktura społeczna
Unemployment, Social needs, Social structure
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Bezrobocie w Polsce jest ostrą kwestią społeczną, czyli zjawiskiem społecznym, którego skala zagraża normalnemu funkcjonowaniu społeczeństwa. W Polsce już w okresie międzywojennym zaczęto traktować bezrobocie jako ważną kwestię społeczną i nowe kryterium zróżnicowania społecznego. Na bezrobocie jako problem niezmiernie doniosły z punktu ogólnospołecznego wskazywał między innymi . Krzywicki w "Pamiętnikach bezrobotnych" pisząc: "tam wśród tych tłumów odsuniętych od jedynego źródła utrzymania jakim, jest praca, z konieczności narasta jakiś osad stanów uczuciowych, dotychczas nieznanych wcale, albo nieznanych w takim napięciu. Kiełkują tam poglądy mocno zabarwione niezadowoleniem, a nieraz i chęcią odwetu. I właśnie to oddziaływanie zastoju na umysły ludzkie, to rzeźbienie przezeń z potulnego człowieka - zgorzkniałego malkontenta, to kiełkowanie tu i ówdzie możliwości jakiegoś odruchu zbiorowego jest sprawą niezmiernie doniosłą z punktu ogólnospołecznego". Bezrobocie jako ważna kwestia społeczna w Polsce powróciło z początkiem lat 90. wraz ze zmianami społeczno-ekonomicznymi zapoczątkowanymi w 1989 roku. uniemożliwia ono zaspokajanie potrzeb ogromnej części społeczeństwa, stwarzając krytyczne sytuacje w życiu jednostek i ich rodzin. Jest zatem stanem deprywacji masowej i wielorakiej.
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
 1. Auleytner J., Polityka społeczna pomiędzy ideą a działaniem, UW, Warszawa 1994.
 2. Krzywicki L., Wstęp do Pamiętników bezrobotnych, IGS, Warszawa 1933.
 3. Danecki J., Ubóstwo jako kwestia społeczna we współczesnej Polsce. Komentarz, [w:] Polska bieda II. Kryteria. Ocena. Przeciwdziałanie, IPiSS, Warszawa 1997.
 4. Encyklopedia Powszechna, PWN, Warszawa 1974.
 5. Rybicki P., Struktura społecznego świata. Studia z teorii społecznej, PWN, Warszawa 1979.
 6. Minkiewicz A., Więź społeczna jako szczególna kategoria polityki społecznej, SGH, Warszawa 1991.
 7. Goodman N., Wstęp do socjologii, Zysk i S-ka, Poznań 1997.
 8. Ossowski S., O strukturze społecznej, PWE, Warszawa 1982.
 9. Gilejko L., Zmiany w strukturze społecznej - dylematy granic zróżnicowania, [w:] Polityka społeczna: Globalna i lokalna - tezy referatów na konferencję z okazji 40-lecia reaktywowania i 76-lecia utworzenia IGS, SGH, Warszawa 1997.
 10. Gilejko L., Główne tendencje i niektóre mechanizmy zmian w strukturze społeczeństwa polskiego, [w:] Studia nad zmianami w strukturze społeczeństwa polskiego (lata 90.), red. L. Gilejko, SGH, Warszawa 2001.
 11. Turowski J., Socjologia. Wielkie struktury społeczne, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.
 12. Wnuk-Lipiński E., Demokratyczna rekonstrukcja - z socjologii radykalnej zmiany społecznej, PWN, Warszawa 1996.
 13. Beskid L., O materialnym rozwarstwieniu społeczeństwa polskiego, [w:] Jak żyją Polacy, red. H. Domański, A. Ostrowska, A. Rychard, IFiS PAN, Warszawa 2000.
 14. Kowalik T., Transformacja a system docelowy, IRSS, Warszawa 1997.
 15. Beskid L., Zmiany w życiu Polaków w gospodarce rynkowej, IFiS PAN, Warszawa 1997.
 16. Zaborowski W., Stara i nowa struktura społeczna - aktorzy zmian, [w:] Aktorzy i klienci transformacji. Polacy'95, red. A. Adamski, IFiS, Warszawa 1998.
 17. Tarkowska E., Zróżnicowanie biedy: wiek i płeć, [w:] Jak żyją Polacy, red. H. Domański, A. Ostrowska, A. Rychard, IFiS PAN, Warszawa 2000.
 18. Błędowski P., Zjawisko ubóstwa w rodzinach bezrobotnych i świadczeniobiorców pomocy społecznej - ogólna charakterystyka, [w:] Kwestie bezrobocia i ubóstwa w świetle badań w wybranych środowiskach lokalnych 1992-1997, SGH, Warszawa 1998.
 19. Tarkowska E., Wiejska bieda i dzieci, [w:] Węzłowe kwestie społeczne wsi polskiej u progu XXI wieku, red. K. Gorlach, A.M. Pyrć, UJ, Kraków 2000.
 20. Rutkowski J.J., Welfare and the Labor Market in Poland. Social Policy during Economic Transition, The World Bank, Washington DC 1998.
 21. Kabaj M., Program przeciwdziałania ubóstwu i bezrobociu, IPiSS, Warszawa 2000.
 22. Gardawski J., Uwagi o strukturze klasowej społeczeństwa polskiego, [w:] Studia nad zmianami w strukturze społeczeństwa polskiego (lata 90.), red. L. Gilejko, SGH, Warszawa 2001.
 23. Gardawski J., Robotnicy - miejsce w strukturze społecznej, [w:] Studia nad zmianami w strukturze społeczeństwa polskiego (lata 90.), red. L. Gilejko, SGH, Warszawa 2001.
 24. Jarosz M., Potomkowie biedaków zostaną biedakami, "Przegląd", 19 listopada 2001.
 25. Domański H., Mobilność i hierarchie stratyfikacyjne, [w:] Elementy nowego ładu, red. H. Domański, A. Rychard, IFiS, Warszawa 1997.
 26. Wesołowski W., Procesy klasotwórcze w teoretycznej perspektywie, "Studia Socjologiczne" 1994, nr 1.
 27. Słomczyński K.M., Janicka K., Mach B., Zaborowski W., Struktura społeczna a osobowość. Psychologiczne funkcjonowanie jednostki w warunkach zmiany społecznej, IFiS PAN, Warszawa 1996.
 28. Kozyr-Kowalski, S., Klasy, stany, quasi-klasy i podklasy społeczeństwa polskiego, [w:] Ludzie i instytucje. Stawanie się ładu społecznego. Pamiętnik IX Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego, PTS, Lublin 1992.
 29. Domański H., Rychard A., Wprowadzenie. Dekompozycja - chaos - procesy strukturyzacji, [w:] Elementy nowego ładu, red. H. Domański, A. Rychard, IFiS PAN, Warszawa 1997.
 30. Gardawski J., Uwagi o strukturze klasowej społeczeństwa polskiego, [w:] Gospodarka rynkowa a polityka społeczna w Polsce - wyzwania XXI wieku, SGH, Warszawa 1998.
 31. Domański H., Społeczeństwa klasy średniej, IFiS PAN, Warszawa 1994.
 32. Markowski D., Klasyczne koncepcje struktury społecznej a polskie realia, [w:] Struktura społeczna. Rynek pracy. Bezrobocie, red. M. Malikowski, D. Markowski, Rzeszów 1996.
 33. Wódz K., Under class w starych dzielnicach przemysłowych miast Górnego Śląska, [w:] Stare i nowe struktury społeczne w Polsce, t. I. Miasto, red. I. Machaj, J. Styka, Lublin 1994.
 34. Kowalik T., Polska w świecie cywilizacji nierówności, [w:] Idee a urządzanie świata społecznego (księga jubileuszowa dla J. Szackiego), Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1999.
 35. Wnuk-Lipiński E., Demokracja i rekonstrukcja. Z socjologii radykalnej zmiany społecznej, ISP PAN Warszawa 1996.
 36. Jawłowska A., Kultura w okresie przełomu lat 90. [w:] Do i od socjalizmu, red. A. Siciński, IFiS PAN, Warszawa 1998.
 37. Palska H., Czy nowe style życia Polaków? Wybrane wymiary stylu życia "ludzi sukcesu", [w:] Jak żyją Polacy, red. H. Domański, A. Ostrowska, A. Rychard, IFiS PAN, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-791X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu