BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chrzanowska Mariola (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Zielińska-Sitkiewicz Monika (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Zastosowanie taksonomicznego miernika atrakcyjności inwestycji do klasyfikacji spółek budowlanych notowanych na WGPW
An Application of Taxonomic Measure Attractiveness of Investment for Classification of Major Construction Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2014, vol. 2, t. 301, s. 39-50, tab., rys., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Future of Finance. Część III. Przyszłość finansów rynku kapitałowego
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo budowlane, Spółki giełdowe, Atrakcyjność inwestycyjna, Rynek budowlany, Mierniki taksonomiczne, Kondycja przedsiębiorstwa
Construction company, Stock market companies, Investing attractiveness, Construction market, Taxonomic indicators, Enterprises condition
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Budownictwo w gospodarce rynkowej pełni niezwykle istotną rolę. Od rozwoju branży budowlanej w dużej mierze zależy, jak będzie funkcjonować gospodarka. W Polsce udział budownictwa w PKB wynosi około 8 proc. Stąd potrzeba ciągłego monitorowania tego rynku przy pomocy metod, które w dostatecznie obiektywny sposób pozwolą ocenić kondycję spółek budowlanych. Do tego typu metod można zaliczyć syntetyczne mierniki taksonomiczne. W prezentowanym badaniu wykorzystano syntetyczny taksonomiczny miernik atrakcyjności inwestycji (TMAI) do porównań kondycji wybranych 30 dużych spółek budowlanych notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Badanie przeprowadzono dla lat 2008-2012. (abstrakt oryginalny)

The construction is important in a market economy. From the development of the construction industry depends on large extent how the economy will function. In Poland the share of construction in GDP is about 8 percent. Hence, the need for continuous monitoring of both - the market and the use of methods - that will objectively evaluate the quality of the construction companies. For this type of methods may include taxonomic measures. In the present study uses a synthetic taxonomic measure attractiveness of investment (TMAI) to compare the condition of 30 selected large construction companies listed on the Warsaw Stock Exchange. The researches were done for 2008-2012 years. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Batóg J., 2003, Klasyfikacja obiektów w przypadku agregacji danych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", Szczecin.
 2. Kowalewski G., 2002, Nominanty niesymetryczne w wielowymiarowej analizie sytuacji finansowej jednostek gospodarczych, "Przegląd Statystyczny", z. 2.
 3. Kukuła K., 2000, Metoda unitaryzacji zerowanej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Nowak M., 1998, Praktyczna ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa: metody i ograniczenia, Fundacja Rozwoju Rachunkowości, Warszawa.
 5. Raporty ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. o branży budowlanej w Polsce.
 6. Sierpińska M., Jachna T., 2011, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Skonsolidowane roczne sprawozdania finansowe spółek budowlanych z lat 2008-2012.
 8. Tarczyński W., 1994, Taksonomiczna miara atrakcyjności inwestycji w papiery wartościowe, "Przegląd Statystyczny", nr 3.
 9. Tarczyński W., 2002, Fundamentalny portfel papierów wartościowych, PWE, Warszawa.
 10. Tarczyński W., Łuniewska M., 2004, Dywersyfikacja ryzyka na polskim rynku kapitałowym, Placet, Warszawa.
 11. Tarczyński W., Łuniewska M., 2006, Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu