BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Woźny Dominika (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie)
Tytuł
Analiza kategorii młodych konsumentów z uwzględnieniem różnych kryteriów jej wyodrębniania
Źródło
Zeszyt Naukowy.pl / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2013, nr 30, 11 s., rys., tab., bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe
Młodzież, Konsument, Zachowania konsumenta, Analiza danych
Youth, Consumer, Consumer behaviour, Data analysis
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Analizując dorobek naukowy dotyczący konsumpcji, postępowań konsumentów oraz marketingowych zachowań przedsiębiorstw można stwierdzić, iż jak dotychczas nie występuje w literaturze jedna, powszechnie przyjęta definicja pojęcia "młody konsument" wskazująca jednoznacznie przedział wiekowy nabywców, których można zaliczyć do tej kategorii. Na ogół delimitacja kategorii młodych konsumentów uzależniona jest od celu badania i charakteru rynku produktowego, który jest przedmiotem rozważań. Uwzględniając powyższe przesłanki w niniejszym opracowaniu przedstawiono główne kryteria wyodrębnienia kategorii młodych konsumentów, a także dokonano próby systematyzacji tej grupy nabywców ze względu na wiek. (abstrakt oryginalny)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk G., Młody konsument jako uczestnik procesów rynkowych i jego aktywność, Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Roczniki Naukowe, tom IX, Zeszyt 4, 2007.
 2. Adamczyk G., Segmentacja młodych konsumentów według ich aktywności rynkowej, "Journal of Agribusiness and Rural Development" 2008, no. 3 (9).
 3. Balcerzak-Paradowska B. (red.), Miejsce i rola ludzi młodych (18-34 lata) w społeczeństwie i gospodarce. Struktura społeczna - Praca - Sytuacja bytowa - Rodzina, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2007.
 4. Bańko M. (red.), Inny Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 5. Bartczak M., Determinanty zachowań młodych konsumentów na rynku odzieży, rozprawa doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań 2009.
 6. Bartosik-Purgat M., Ważność potrzeb młodych konsumentów europejskich [w:] Niestrój R. (red.), Tożsamość i wizerunek marketingu, PWE, Warszawa 2009.
 7. Bilska B., Wpływ wybranych czynników na zachowania młodych konsumentów usług gastronomicznych, rozprawa doktorska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa 2004, [maszynopis niepublikowany].
 8. Bilska B., Zachowania młodego konsumenta na rynku usług gastronomicznych [w:] Rudawska I., Soboń M. (red.), Przedsiębiorstwo i klient w gospodarce opartej na usługach, Difin, Warszawa 2009.
 9. Gutkowska K., Ozimek I. (red.), Zachowania młodych konsumentów na rynku żywności, Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa 2008.
 10. Hawkins D. I., Best R.J., Coney K.A., Consumer Behavior: Building Marketing Strategy, Irwin/McGraw-Hill, New York 1998.
 11. Kieżel E. (red.), Konsument i jego zachowania na rynku europejskim, PWE, Warszawa 2010.
 12. Korytowska M., Uwarunkowania wykorzystania instrumentów komunikacji marketingowej w działalności konkurencyjnej na rynku młodzieżowym [w:] Szulce H. (red.) Determinanty i instrumenty konkurowania w działaniach marketingowych, Zeszyty naukowe nr 108, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008.
 13. Kowalczuk I., Young Purchasers of Food, "Acta Scientiarum Polonorum, Technologia Alimentaria" 2007, no. 6 (1).
 14. Kusińska A. (red), Rodziny ludzi młodych jako uczestnicy rynku. Diagnoza i typologia, PWE, Warszawa 2005.
 15. Łaszyn A., Szybki puls nowej generacji, "Marketing Serwis" 2000, nr 2.
 16. Olejniczuk-Merta A., Młodzi konsumenci w procesach transformacji rynkowej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
 17. Olejniczuk-Merta A. (red.), Uwarunkowania rozwoju społeczno-zawodowej aktywności ludzi młodych, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2008.
 18. Olejniczuk-Merta A. (red.), Rynki młodych konsumentów w nowych krajach Unii Europejskiej, PWE, Warszawa 2007.
 19. Socha D., Postrzeganie przez młodych konsumentów działań marketingowych firmy Mars [w:] Niestrój R. (red.), Tożsamość i wizerunek marketingu, PWE, Warszawa 2009.
 20. Sowa I., Identyfikacja preferencji konsumpcyjnych wybranych grup ludności Polski [w:] Kieżel E. (red.), Konsument i jego wybory rynkowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2002.
 21. Styś M., Konsumenci bez metryki, "Marketing w Praktyce" 2006, nr 6.
 22. Szulce H., Reakcje konsumentów na działania marketingowe przedsiębiorstw handlowych [w:] Niestrój R. (red.), Tożsamość i wizerunek marketingu, PWE, Warszawa 2009.
 23. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. z 1964, Nr 16, poz. 93, art. 11 i art. 15.
 24. Włodarczyk-Śpiewak K., Wyposażenie młodych gospodarstw domowych w dobra trwałe jako jeden z elementów jakości życia na tle krajów Unii europejskiej [w:] Manikowski A. i Psyk A. (red.), Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004.
 25. Wolny R., Młodzi konsumenci szansą dla przedsiębiorstw usługowych, "Marketing i Rynek" 2006, nr 8.
 26. Wrzesińska J., Preferencje w zakupach młodych konsumentów w supermarketach (na podstawie własnych badań empirycznych), Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego: Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej Nr 59, Warszawa 2006.
 27. Żelazna K., Kowalczuk I., Zachowania młodych konsumentów na rynku napojów bezalkoholowych, Acta Scientiarum Polonorum - Oeconomia 2003, nr 2 (1).
 28. http://www.edukacja.edux.pl/p-6722-okresy-i-fazy-rozwoju-oraz-zycia-ludzi-doroslych.php.
 29. http://www.eid.edu.pl/archiwum/2005,103/czerwiec,210/doroslosc_jako_czas_wyzwan_rozwojowych,1797.html.
 30. http://www.rp.pl/artykul/358625,67388_Kidult_w_srednim_wieku.html.
 31. http://www.stat.gov.pl/gus/definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ-1726.htm.
 32. http://www.stat.gov.pl/gus/definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ-1727.htm.
 33. http://www.stat.gov.pl/gus/definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ-1728.htm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6285
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu