BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Listwan Karolina (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Franczak Paweł (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Polska Akademia Nauk)
Tytuł
Degradacja przestrzeni publicznej i krajobrazu przez reklamy
The Degradation of Public Space and Landscape by Advertising Billboards
Źródło
Aura, 2014, nr 6, s. 25-28, fot., rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Reklama, Reklama zewnętrzna, Ład przestrzenny, Regulacje prawne, Ochrona krajobrazu, Przestrzeń publiczna
Advertising, Outdoor advertising, Spatial order, Legal regulations, Landscape protection, Public space
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Chaos na ulicach, chaos w prawie - tak najkrócej można by scharakteryzować to, co dzieje się na ulicach, które stają się "alejami reklamowymi", a co jest wypadkową nieprecyzyjnej i obfitującej w luki regulacji prawnej. Chaos legislacyjny doprowadził do degradacji przestrzeni publicznej i krajobrazu. W największym stopniu zaśmiecone reklamami zostały obszary o największych walorach estetycznych. Potwierdzają to badania na 15 odcinkach dróg na Podhalu. W tej sytuacji prezydent Bronisław Komorowski złożył w Sejmie projekt ustawy, regulującej sprawy przestrzeni publicznej, ochrony krajobrazu i reklamy. (abstrakt oryginalny)

Havoc in the streets, havoc in legislation is a brief description of roads and streets which are transformed into ad billboard alleys', this is the result of imprecise legislation and the abundance of legal loopholes. This legislative chaos has led to the degradation of public space and landscape. Many beautiful areas are now littered. This phenomena is confirmed by studies on 15 sections of road in the Podhale region of southern Poland. Under these circumstances, President Bronisław Komorowski has submitted to the Polish Parliament a draft resolution to regulate public space, landscape protection and billboard advertising. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. M. Anioł 2004, Reklama w krajobrazie, Architektura Krajobrazu. Studia i prezentacje, 1-2, 67-62.
 2. Encyklopedia PWN.
 3. J. Gruszczyński 2005, Zaśmiecanie informacyjne krajobrazu, AURA, 10, 30-31.
 4. Projekt ustawy o ochronie krajobrazu.
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.
 7. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
 8. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
 9. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
 10. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 11. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 12. www.znakidrogowe.eu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-3668
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu