BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Serwin Mirosław (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Przesłanki i możliwości ekorozwoju gospodarstw rolnych w rejonie Narwiańskiego Parku Narodowego
Premises And Chances Of Sustainable Development Of Farmsteads Located In The Narew River National Park
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 1997, nr 1 (10), s. 85-98, tab.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Ekorozwój, Parki narodowe
Agriculture, Arable farm, Eco-development, National parks
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Narwiański Park Narodowy
Abstrakt
W dolinie Narwi prace badawcze prowadzone są od dawna1. Po utworzeniu parku krajobrazowego a następnie w 1996 r, na mniejszym obszarze, parku narodowego powstał nowy problem badawczy: jak gospodarować na terenach prawnie chronionych i jakie w związku z tym są zachowania mieszkańców. Liczne nakazy i zakazy odnoszące się do metod gospodarowania i zachowań mieszkańców często pozostają w kolizji z konwencjonalnymi metodami produkcji rolniczej a także z tradycyjnymi obyczajami lokalnej społeczności. Osiągnięcie celów ochronnych terenu, utrzymanie istniejących walorów przyrody a w miejscach tego wymagających przywrócenie pożądanego stanu w dużej mierze zależy od metod stosowanych w gospodarowaniu oraz od właściwych, zgodnych z wymogami przyrody, zachowań mieszkańców. Badania przeprowadzono w miejscowościach położonych na terenie parku i jego otuliny. Dobór respondentów był celowy, dokonany na podstawie opinii pracowników gmin i Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Białymstoku. Opinie i deklaracje starano się uzyskać z gospodarstw lepszych, rokujących. (fragment tekstu)

The author of the paper made questionnaire examinations for 186 farmsteads and households - every fourth household located in and round the Narew River National Park. The choice of examinations was made intentionally. The aim of the examinations was to answer the following questions: - are the locals prepared to live and work under pressure of regulations enforced by Nature Conservation Officers ? - are they willing and prepared to apply sustainable development requirements to their farms and what is their attitude towards pro-environment agricultural production methods? - what preconditions must be fulfilled in order to apply the methods and principles of sustainable development to the farms? On the basis of the made examinations the researcher concludes that 1) the land of the Narew River National Park and its surroundings are good for practicing sustainable development techniques at the farms, 2) the people and the production capacity of the farms are not good for practicing sustainable development techniques, 3) the asked have poor ecological knowledge and are hardly familiar with sustainable development principles and pro-environment agricultural production methods; at the same time the owners of the farms, in particular those under age of 40, show interest in having know-how, 4) there is a need to introduce a program of implementation of sustainable development in the Narew River National Park which would include: - a list of actions to be made under a program by a village or a group of villages lying in a given area of sustainable development, - a list of actions to be made for introduction of a system to serve the farms which follow sustainable development principles and plant(s) to process produce delivered by the local farms, - a program to disseminate ecological knowledge (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Serwin, Rolnictwo doliny Narwi na odcinku od Suraża po Żółtki, OBN, 1981
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu