BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kalinowski Marcin (Gdansk School of Banking, Poland)
Tytuł
Stock Exchanges Sustainability Support Assessment
Ocena wsparcia zrównoważonego rozwoju na giełdach akcji
Źródło
Copernican Journal of Finance & Accounting, 2014, vol. 3, nr 2, s. 37-48, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Giełda papierów wartościowych, Rynki finansowe
Sustainable development, Stock market, Financial markets
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Rynki finansowe mogą odgrywać pewną rolę w zrównoważonym rozwoju. Rynki te mogą wspierać zrównoważony rozwój poprzez ujawnienie własnej polityki dotyczącej środowiska, spraw społecznych i ładu korporacyjnego (ESG). Zrównoważony rozwój może być również wspierany przez rynek akcji poprzez tworzenie indeksów zrównoważonego rozwoju oraz oferowanie wytycznych dotyczących zrównoważonego rozwoju dla notowanych firm. Wszystkie te aktywności wspierają zrównoważony rozwój. Artykuł ten stanowi próbę oceny poziomu wsparcia zrównoważonego rozwoju światowego rynku papierów wartościowych. Analiza ta opiera się na badaniach ankietowych przeprowadzonych na 27 rynkach akcji. Celem artykułu jest ocena poziomu wsparcia zrównoważonego rozwoju na rynkach akcji i zbadanie zależności pomiędzy wielkością rynku akcji a poziomem wsparcia zrównoważonego rozwoju. Dla realizacji celu w pracy stworzono narzędzie oceny zrównoważonego rozwoju (Sustainability Support Index - SSI). SSI jest syntetyczną miarą poziomu zrównoważonego rozwoju na rynku akcji. Narzędzie to pomaga w porównywaniu rynków akcji w analizowanym zakresie. W celu dokonania analizy porównawczej w artykule wykorzystano narzędzia statystyczne takie jak analiza regresji i wskaźnik korelacji Pearsona. Podsumowując należy stwierdzić, że przeprowadzone badania wskazują, że poziom wsparcia zrównoważonego rozwoju na rynku akcji na świecie jest zróżnicowany. Ponadto nie można stwierdzić jednoznacznej i istotnej zależności pomiędzy zmiennymi dotyczącymi wsparcia zrównoważonego rozwoju i w zakresie wielkości rynku akcji. (abstrakt oryginalny)

Financial markets can play a role in sustaiability development. They can support sustainability by making ESG disclosure, launching sustainability related indices or offering sustainability guidance for listing companies. All of these activities helps in developing sustainability. This article is an attempt to analyze sustainability support level in stock exchanges in the world. It is based on a survey conducted in 27 stock exchanges. The aim of this article is to assess the level of stock exchanges sustainability support and examine the relationship between the stock market size and sustainability support level. To acheve the aim the assessment tool has been created. Sustainability Support Index is a synthetic stock markets sustainability support measure. It helps to compare stock exchange sustainability support levels. In the article statistical tools are used to compare the phenomena, mainly regression analysis and Pearson's correlation. The conclusion presented in the article states that there is a differential stock market sustainability support level in the world. There is no clear correlation between sustainability support variables and stock market size variables. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Banerjee S.B. (2011). Embedding Sustainability across the Organization: A Critical Perspective. Academy of Management Learning & Education, 10 (4), 719-731. http://dx.doi.org/10.5465/amle.2010.0005.
 2. Dyllick T., Muff K. (2013). Clarifying the Meaning of Sustainable Business, Introducing a Typology from Business-As-Usual to True Business Sustainability. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2368735.
 3. Hart S.L. (2007), Capitalism at the Crossroads. 2nd ed. Upper Saddle River, NJ: Wharton School Publishing.
 4. Margolis, J. and Walsh, J. (2003). Misery Loves Companies: Rethinking Social Initiatives by Business. Administrative Science Quarterly, 48 (2), 268-305. http://dx.doi.org/10.2307/3556659.
 5. Nidumolu R., Prahalad, C.K., Rangaswami M.R. (2009). Why Sustainability Is Now the Key Driver of Innovation. Harvard Business Review, 87 (9), 57-64. http://dx.doi.org/10.1109/EMR.2013.6601104.
 6. Porter M.E. and Claas van der Linde (1995). Toward a New Conception of the Environment Competitiveness Relationship. Journal of Economic Perspectives, 9 (4), 97-118. http://dx.doi.org/10.1257/jep.9.4.97.
 7. Prahalad C.K. & Hammond A. (2002). Serving the World's Poor, Profitably. Harvard Business Review, 80 (9), 48-55.
 8. Prahalad C.K. (2004). The Fortune at the Bottom of the Pyramid: Eradicating Poverty through Profits. Upper Saddle River, NJ: Wharton School Publishing.
 9. Promoting Sustainable Development: The Way Forward for a Sustainability Index in Turkey (2014). Sabanci University.
 10. Sustainable Stock Exchange. Report on progress (2012), Sustainable Stock Exchanges Initiative, http://www.sseinitiative.org/publications/ (accessed: 15.03.2014).
 11. World Bank, http://www.worldbank.com (accessed: 15.03.2014).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-1240
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/CJFA.2014.016
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu