BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michałowski Kazimierz (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Ekologiczne uwarunkowania rozwoju leśnictwa na obszarze makroregionu północno-wschodniego
Ecological Conditioning of Development of Forestry in North - East Poland
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 1997, nr 1 (10), s. 127-134
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Leśnictwo, Ekologia, Region, Ochrona środowiska, Gospodarka leśna, Produkcja leśna
Forestry, Ecology, Region, Environmental protection, Forest economy, Forest production
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska, Makroregion Północno-Wschodni
Poland, North-East Macroregion
Abstrakt
W makroregionie północno-wschodnim (MPW) lasy zajmują blisko 30% powierzchni geograficznej i są jednym z elementów przestrzennego zagospodarowania kraju. Odgrywają one znaczną rolę w całokształcie gospodarki na tym obszarze oraz spełniają wielorakie funkcje społeczne. Problematyce tej, jak dotychczas, poświęcano zbyt mało uwagi zarówno w aspekcie teoretycznym jak i aplikacyjnym, w programach rozwoju społeczno-gospodarczego województw, w planach zagospodarowania przestrzennego obszarów funkcjonalnych i gmin. Literatura z zakresu leśnictwa podaje różne określenia i sposoby klasyfikowania funkcji lasów. Najczęściej stosuje się podział na: - funkcje produkcyjne, zwane również funkcjami gospodarczymi lub materialnymi, - funkcje ogólnospołeczne, zwane również funkcjami pozagospodarczymi lub pozaprodukcyjnymi, rzadziej przyrodniczymi, socjalnymi, infrastrukturalnymi. Do funkcji produkcyjnych lasów należy zaliczyć dostarczenie gospodarce narodowej różnych asortymentów drewna i różnego rodzaju leśnych użytków ubocznych jak: grzyby, leśne owoce jadalne, rośliny zielarskie, żywica, karpina, zwierzyna łowna, pszczelarstwo leśne, sok brzozowy, wiklina, surowce garbarskie, kora, choinki, igliwie, ściółka leśna. Do funkcji społecznych lasów można zakwalifikować: - oddziaływanie lasu na gospodarkę rolną, stosunki mikroklimatyczne, ochronę gruntów przed erozją, - wpływ na czystość powietrza i warunki rekreacyjno-turystyczne, na utrzymanie i podniesienie estetycznych i kulturowych walorów krajobrazu oraz kształtowanie warunków w środowisku. (fragment tekstu)

Advantageous local conditions and high quality of the environment allow North-East Poland (NEP) to develop forestry in view of national and protective functions it can provide. The most significant elements of ecologically orientated forest economy in the NEP are the following: 1) naturalization of forest breeding (among others, considerable reconstruction of forest stands if required); 2) continuation of major afforestation, at first afforestation of areas under legal protection: landscape parks and special areas with water and land surface protected ; 3) increase in number of protected forests, mostly those round lakes; 4) reconstruction of forest areas between large primeval forests (for example, between Augustów Primeval Forest-Knyszyn Primeval Forest and Bialowieża Primeval Forest); 5) afforestation of ground with poor soil (Vi and VIRz category) so that the current rate of woodiness in NEP amounting to 30 % would be 35 % in 15 -20 years; 6) gradual changes in financing system of forest economy. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu