BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bielak Sebastian R.
Tytuł
Zastosowanie modelowania matematycznego w analizie zmian stężeń biogenów w korycie rzecznym
Źródło
Aura, 2014, nr 5, s. 7-11, fot., rys., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Woda, Ochrona wód, Zanieczyszczenie wód, Modelowanie matematyczne, Środowisko przyrodnicze
Water, Protection of waters, Water pollution, Mathematical modeling, Natural environment
Abstrakt
Mimo trwającego już kilka lat wdrażania w Polsce zapisów Ramowej dyrektywy wodnej, stan wód powierzchniowych wciąż pozostawia wiele do życzenia. Jedną z podstawowych bolączek naszych rzek jest zjawisko eutrofizacji, które polega na zwiększaniu się ilości biogenów w wodzie, co początkowo wywołuje gwałtowny rozwój fitoplanktonu, ale w ostatecznym rozrachunku prowadzi do spadku różnorodności gatunkowej, dużych deficytów tlenu oraz degradacji ekologicznej wód. Opublikowana w 2011 r. przez Inspekcję Ochrony Środowiska ocena jakości wód płynących w Polsce - wykonana na podstawie danych z ponad 3000 punktów pomiarowo-kontrolnych - wykazała, że eutrofizacja dotyczy 78% rzek i potoków. Identyczna ocena, wykonana rok wcześniej, mówiła o eutrofizacji 62% cieków w całym kraju, co oznacza, że problem nie tylko nie zniknął, ale wręcz narasta. W eutrofizacji wód powierzchniowych najważniejszą rolę odgrywają dwa pierwiastki, tj. azot i fosfor. Ich stężenia w ciekach można kontrolować przez monitoring wsparty modelowaniem, w którym na bazie matematycznego odwzorowania geometrii oraz warunków hydraulicznych koryta symuluje się procesy fizycznochemiczne i biologiczne, wpływające na jakość wód powierzchniowych. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. S. C. Chapra, G. J. Pelletier, H. Tao 2008. QUAL2K: A Modeling Framework for Simulating River and Stream Water Quality, Version 2.11: Documentation and Users Manual. Civil and Environmental Engineering Department, Tufts University, Medford.
  2. S. L. Collins, et all. 2005. Nitrogen fertilization of soil puts rare plant species at risk. [W:] Proceedings of the National Academy of Sciences. Issue No. 22, USA. Dostęp: 23.03.2013 r., tryb dostępu: http://www.universityofealifornia.edu/news/article/7079.
  3. J. Dojlido 1995. Chemia wód powierzchniowych. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok.
  4. P. Holnicki, Z. Nahorski, A. Żochowski 2000. Modelowanie procesów środowiska naturalnego. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania, Warszawa.
  5. I. Kardel 2001. Analiza zmian jakości wód powierzchniowych w Pradolinie Biebrzy. Rozprawa doktorska (maszynopis). Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa.
  6. Raport o stanie środowiska w Polsce 2008. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Biblioteka Monitoringu Środowiska. Warszawa 2010. Dostęp: 28.03.2013 r., tryb dostępu: http://www.gios.gov.pl/stansrodowiska/upload/file/pdf/download/soer_pl_2008_polski.pdf.
  7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych. Dziennik Ustaw nr 257, poz. 1545.
  8. Stan środowiska w Polsce. Sygnały 2011. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Biblioteka Monitoringu Środowiska. Warszawa 2011. Dostęp: 28.03.2013 r., tryb dostępu: http://www.gios.gov.pl//zalaczniki/artykuly/Sygnaly%20calosc_pol2011.pdf.
  9. M. J. Wassen et all. 2006. Eco-hydrological functioning of the Biebrza wetlands; lessons for conservation and restoration of deteriorated wetlands. [W:] Wetlands: Functioning, Biodiversity Conservation and Restoration. Vol. 2, chap. 12. Wydawnictwo Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-3668
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu