BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bombińska Elżbieta (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Tendencje rozwojowe międzynarodowej wymiany usług w latach 2000-2011
Źródło
Zeszyt Naukowy.pl / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2013, nr 30, 18 s., rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Wymiana handlowa, Handel międzynarodowy, Handel usługami
Trade exchange, International trade, Services trade
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Artykuł zawiera analizę międzynarodowych obrotów usługowych w latach 2000-2012. Podjęto w nim próbę identyfikacji głównych tendencji rozwojowych tej wymiany ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia światowego kryzysu gospodarczego zapoczątkowanego w 2008 r. dla kształtowania się rozmiarów i kierunków międzynarodowych przepływów usługowych. W artykule przedstawiono najważniejsze problemy związane ze sposobem definiowania i klasyfikacją międzynarodowej wymiany usług, scharakteryzowano jej wolumen i dynamikę oraz strukturę geograficzną i rzeczową, a następnie dokonano analizy zmian zachodzących w konkurencyjności obrotów usługowych w przekroju wybranych grup krajów gospodarki światowej. Z przeprowadzonych badań wynika, iż globalny kryzys gospodarczy nie tylko nie spowodował odwrócenia tendencji rozwojowych międzynarodowych obrotów usługowych widocznych przed 2008 r., lecz wręcz przeciwnie - wywołał ich wzmocnienie. (abstrakt oryginalny)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Balance of Payments Manual - 5th Edition, IMF, Washington D.C. 1993.
 2. Bombińska E., Przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych w warunkach światowego kryzysu gospodarczego, w: Handel międzynarodowy w warunkach kryzysu gospodarczego. Implikacje dla Polski, pod red. S. Wydymus, E. Bombińska, B. Pera, CeDeWu.pl, Warszawa 2012.
 3. Bombińska E., Konkurencyjność eksportu i jej miary, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 845, Kraków 2010.
 4. Czubała A., Jonas A., Smoleń T., Wiktor J.W., Marketing usług, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006.
 5. GATS: The Case for Open Services Markets, OECD, Paris 2002.
 6. Hoekman B., Kostecki M.M., Ekonomia światowego systemu handlu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 7. Manual on Statistics of International Trade in Services, Department of Economic and Social Affairs Statistics Division, Statistical Papers, UN, EC, IMF, OECD, UNCTAD, WTO, Geneva, Luxemburg, New York, Paris, Washington D.C., 2002, Series M No. 86.
 8. Pera B., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a eksport usług, w: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność eksportu Polski, pod red. S. Wydymus, E. Bombińska, B. Pera, CeDeWu.pl, Warszawa 2012.
 9. Services Sectoral Classification List, GNS/W/120, WTO, Geneva 1991.
 10. Układ ogólny w sprawie handlu usługami, Dz.U. z 1998 r., nr 34, poz. 195.
 11. UNCTAD Handbook of Statistics, United Nations, New York and Geneva 2012.
 12. Wróbel A., Międzynarodowa wymiana usług, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6285
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu