BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowak Kamil (Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland)
Tytuł
Advanced Private Banking in Terms of Ecology
Zaawansowana bankowość private w ujęciu ekologicznym
Źródło
Copernican Journal of Finance & Accounting, 2014, vol. 3, nr 2, s. 91-109, rys., tab., schem., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Bankowość prywatna, Inwestowanie społecznie odpowiedzialne, Społeczna odpowiedzialność, Fundusze inwestycyjne
Private banking, Socially responsible investing (SRI), Social Responsibility, Investment funds
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W o statnich l atach o bserwuje s ię c oraz w iększe z ainteresowanie i nstytucji finansowych społeczną odpowiedzialnością biznesu, a szczególnie problemami środowiska naturalnego. Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie najwyższego - trzeciego poziomu zaangażowania instytucji finansowych w ekologię. Artykuł opisuje zrównoważone inwestowanie przez pryzmat sektora bankowości prywatnej. Instytucje finansowe analizowane w niniejszej publikacji zostały wybrane ze względu na wyjątkowe podejście do problemów środowiska naturalnego. W artykule dokonano analizy zaawansowanych oraz innowacyjnych rozwiązań stosowanych w czołowych instytucjach private banking na rzecz ochrony środowiska naturalnego. (abstrakt oryginalny)

In recent years it has been observed that financial institutions have become aware of the social responsibility of businesses and in particular, the attention has been drawn to ecology. The purpose of this paper is to present the highest, third level of involvement of financial institutions in Ecology. Paper looks into sustainable investing through private banking sector. Financial institutions analyzed in this paper were chosen due to exquisite approach to the environment protection. The article analyses the advanced and innovative solutions introduced by private banking for the benefit of the protection of natural surroundings. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dziawgo L. (2003), Eco-Offers of Banks and Investment Funds. Poland & International Trends, UMK, Torun.
 2. Dziawgo L. (2005), Private Banking. Istota - Koncepcja - Funkcjonowanie, UMK, Toruń.
 3. Dziawgo L. (2010), Zielony rynek finansowy. Ekologiczna ewolucja rynku finansowego, PWE, Warszawa.
 4. Haigh M. and J. Hazelton (2004). Financial markets: A tool for social responsibility? Journal of Business Ethics, 52, 59-71. http://dx.doi.org/10.1023/B:BUSI.0000033107.22587.0b.
 5. Jeucken M. (2004), Sustainability in Finance. Banking on the Planet, Eburon Academic Publisher.
 6. Krosinsky C., Robins N. (2008), Sustainable Investing. The Art of Long-Term Performance, Earthscan, London.
 7. Sparkes R. (2002), Socially responsible investments; A global revolution, John Wiley & Sons, Chichester.
 8. 2013 World Wealth Report (2013), http://www.worldwealthreport.com (accessed: 3.03.2014).
 9. https://www.db.com (accessed: 3.03.2014).
 10. http://www.sustainable-investment.org (accessed: 3.03.2014).
 11. https://www.ubs.com (accessed: 3.03.2014).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-1240
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/CJFA.2014.020
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu