BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hadryjańska Barbara (Poznan University of Life Sciences, Poland)
Tytuł
Pro-ecological Activities of Dairy Firms in Wielkopolska as a Factor of their Competitive Position
Działalność prośrodowiskowa przedsiębiorstw mleczarskich w Wielkopolsce czynnikiem kształtującym ich pozycję konkurencyjną
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2008, z. 4 (10), s. 25-35, tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Produkcja proekologiczna, Przemysł mleczarski, Zarządzanie środowiskiem, Ochrona środowiska
Enterprise competitiveness, Pro-ecological production, Dairy industry, Environmental management, Environmental protection
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Wielkopolska
Wielkopolska
Abstrakt
Działalność przedsiębiorstw mleczarskich jest związana z dużą ingerencją w środowisko naturalne. Udział tych firm w gospodarce narodowej jest znaczący i dlatego wprowadzanie zmian prośrodowiskowych w ich przypadku jest bardzo ważne, aby realizować zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej kraju. Badane przedsiębiorstwa wdrażają działania proekologiczne, szczególnie w przypadku gospodarki wodnej i zagospodarowania odpadów. Jedynie duże przedsiębiorstwa są zaangażowane w ochronę atmosfery. Proces ekologizacji wpływa na konkurencyjność tych przedsiębiorstw. Firmy, które nie wdrażały działań środowiskowych deklarowały zmniejszenie pozycji konkurencyjnej. (abstrakt oryginalny)

Dairy firms generate a considerable amount of pollution in course of production, negatively influencing the state of natural environment. According to the EU ecological policy, all economic sectors must comply with the principle of sustainable development, which makes environmental targets equal to the economic ones. Pro-ecological activities of dairy firms are to ensure, first of all, implementing the assumptions of ecological policy, however, they can also become a factor favourably influencing their competitive position. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamkiewicz H.G., 1999. Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej. Wyższa Szkoła Morska, Gdynia.
  2. Budny J., Turowski J., 2005 a. Pozwolenie zintegrowane - woda. Przegl. Mlecz. 2, 28-31.
  3. Budny J., Turowski J., 2005 b. Pozwolenie zintegrowane - energia elektryczna. Przegl. Mlecz. 6, 18-21.
  4. Budny J., Turowski J., 2005 c. Pozwolenie zintegrowane - ciepło. Przegl. Mlecz. 9, 18-23.
  5. Cavey A., 1997. Ochrona środowiska w przemyśle mleczarskim. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Warszawa.
  6. Jabłoński J., 2001. Zarządzanie środowiskowe jako warunek ekologizacji przedsiębiorstwa. Próba modelu teoretycznego. Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań.
  7. Ziajka S., 1997. Mleczarstwo. Zagadnienia wybrane. Wyd. ART, Olsztyn
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
eng, pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu