BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pyka Anna (University of Economics in Katowice, Poland), Błach Joanna (University of Economics in Katowice, Poland)
Tytuł
Business-to-business Platforms as a Part of e-commerce - Possibilities of Practical Use by Polish Enterprises
Platformy business-to-business jako element e-commerce - możliwości wykorzystania w praktyce polskich przedsiębiorstw
Źródło
Copernican Journal of Finance & Accounting, 2014, vol. 3, nr 2, s. 137-149, tab., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Handel elektroniczny, Rynek instytucjonalny, Przedsiębiorczość
e-commerce, Business to Business (B2B), Entrepreneurship
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Na rynku krajowym i międzynarodowym funkcjonuje wiele platform e-commerce. Wśród nich silne rozwijają się platformy business to business (B2B). Celem artykułu jest wskazanie możliwości osiągnięcia korzyści z tych innowacyjnych rozwiązań jakie oferuje e-commerce, a w szczególności platformy B2B w kontekście poprawy efektywności działania przedsiębiorstw. Potencjał, który tkwi w B2B opisano dokonując analizy największych polskich i zagranicznych platform biznesowych (ich możliwości i funkcjonalności). Szczególny nacisk w badaniach empirycznych położono na analizę działania nowoutworzonej innowacyjnej (jak się wydaje) platformy B2B o nazwie ALEO, która wyróżnia się na polskim rynku nie tylko funkcjonalnością (oprócz standardowych funkcji oferuje finansowanie dostawcy, wyznaczanie ratingu czy też możliwość przeprowadzania aukcji zakupowych i/lub sprzedażowych), ale także wsparciem sektora bankowego, co - jak dotąd - nie miało miejsca. (abstrakt oryginalny)

There are plenty of e-commerce platforms operating domestically and internationally. Business to business (B2B) platforms are the ones that are developing most dynamically. The aim of this paper is to show potential advantages that can be derived from the innovative solutions offered by e-commerce, and most notably by B2B platforms in a context of improvement of business effectiveness of enterprises. B2B potential is described based on analysis of the biggest Polish and foreign business platforms (their abilities and functionalities). Empirical tests focused mostly on an analysis of operation of the newly established (seemingly) innovative B2B platform called ALEO that differentiates itself on the Polish market not only with its functionality (as, besides standard functions, it offers financing of the supplier, rating or the possibility of carrying out purchase and/or sales auctions), but also with providing support for the bank sector, which - so far - has never been offered. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bajaj K. K., Nag D. (2005), E-Commerce. The Cutting Edge of Business. Second Edition, Tata McGraw-Hill, 14, 18-19.
 2. Cimochowski G., Hutten-Czapski F., Rał M., Sass W. (2011). Polska internetowa. Jak Internet dokonuje transformacji polskiej gospodarki, The Boston Consulting Group, maj 2011, 16, http://www.polskainternetowa.pl/pdf/raport_BCG_polska_internetowa.pdf (accessed: 15.12.2013).
 3. Dziubak P. (2013). Serwis aukcyjny dla biznesu w ING BSK nie tylko dla klientów. Dziennik Gazeta Prawna, 17.10.2013, 15.
 4. Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (2002), Przedsiębiorstwo wirtualne, Difin, Warszawa, 122-126.
 5. Etemad H. (2004). E-commerce: the emergence of a field and its knowledge network. International Journal of Technology Management, vol. 28, nos. 7/8, 2004, 776-800. http://dx.doi.org/10.1504/IJTM.2004.005783.
 6. Hackbarth G., Kettinger W.J. (2000). Building an E-Business Strategy. Information Systems management (Summer 2000). http://dx.doi.org/10.1201/1078/43192.17.3.20000601/31243.10.
 7. Hartman A., Sifonis J., Kador J. (2001), E-biznes - strategie sukcesu w gospodarce internetowej - sprawdzone metody organizacji przedsięwzięć e-biznesowych, Wyd. K.E. Liber s.c., Warszawa, 116-119.
 8. Majewski P. (2007), Czas na E-biznes. Sprawdzone i skuteczne metody zarabiania w internecie, Wyd. Złote Myśli, Gliwice, 19.
 9. Manzor A. (2010), E-Commerce, Lambert Academic Publishing, Saarbrucken, 6. Niedźwiedziński M. (2004), Globalny handel elektroniczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 19-25.
 10. Poon S. (1999), Small business and Internet commerce: What are the lessons learned?, 113-114 [in:] Doing Business on the Internet: Opportunities and Pitfalls, F. Sudweeks, C. Romm (eds.), London: Springer-Verlag, London Ltd.
 11. Poon S. (2000). Business environment and Internet commerce benefits - A small business perspective. European Journal of Information Systems. http://dx.doi.org/10.1057/palgrave.ejis.3000361.
 12. Poon S. & Swatman P. (1997). Internet-based small business communication. International Journal of electronic Commerce, 7 (2). http://dx.doi.org/10.1080/10196789700000019.
 13. Pyka A. & Wieczorek-Kosmala M., Case study of innovative model of bancassurance collaboration in corporate banking sector, 690-698 [in:] Financial Management of Firms and Financial Institutions, Proceedings (Part II), 9th International Scientfic Conference, VSB Technical University of Ostrava, Ostrava 2013.
 14. Schneider G. (2009), Electronic Commerce, 10th edition, MA: Course Technology Cengage Learning, Boston, 205-244. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-58663-7_11.
 15. Schneider G. (2011), E-Business, 9th edition, International Edition, Course Technology, Cengage Learning, Boston, 249-290.
 16. Startuje platforma handlowa dla firm. Rzeczpospolita, 17.10.2013, 12.
 17. Twaróg E. (2013a). ING zachęca biznes do e-handlu. Puls Biznesu, 17.10.2013, 14.
 18. Twaróg E. (2013b). Bankowcy uciekają w przyszłość. Puls Biznesu, 21.10.2013, 6.
 19. Twaróg E. (2013c). Aleo pomoże zapłacić dostawcom. Puls Biznesu, 5.11.2013, 20.
 20. Whinston, A., Choi S.Y. & Stahl D. (1997), E-Marketplaces and the e-Procurement Cube, Winston.
 21. http://www.stat.gov.pl/gus/definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ-5934.html (accessed: 20.11.2013).
 22. http://www.ariba.pl (accessed: 20.08.2013).
 23. http:// www.alibaba.com (accessed: 20.08.2013).
 24. http:// www.marketplanet.pl (accessed: 20.08.2013).
 25. http://www.logintrade.pl (accessed: 20.08.2013).
 26. http://www.allegro.pl (accessed: 20.08.2013).
 27. http://www.opennexus.pl (accessed: 20.08.2013).
 28. http://www.oferteo.pl (accessed: 20.08.2013).
 29. http://www.aleo.pl (accessed: 20.11.2013).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-1240
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/CJFA.2014.023
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu