BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hońko Stanisław (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Zakres informacji o działaniach proekologicznych w raportach finansowych spółek branży paliwowej notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie
The Scope of Information on Ecological Activities in Financial Reports of Fuel Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2012, nr specjalny (lipiec-sierpień) tom 3, s. 52-62, tab., rys., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju w XXI wieku
Słowa kluczowe
Sprawozdanie finansowe, Ekologiczne aspekty działalności przedsiębiorstwa, Polityka informacyjna, Przemysł paliwowy
Financial statements, Ecological aspects of the company's activities, Information policy, Fuel industry
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Celem rozważań jest zaprezentowanie informacji o działalności proekologicznej w sprawozdaniach finansowych wybranych spółek giełdowych. W procesie badawczym posłużono się głównie metodą indukcyjną, pozwalającą na wyciąganie wniosków na podstawie obserwacji. Z analizy rocznych raportów finansowych spółek z branży paliwowej wynika, że niektóre jednostki dobrowolnie zamieszczają informacje o działalności proekologicznej. Na uwagę zasługuje zakres i forma prezentowanych informacji, pozwalająca ocenić politykę informacyjną, kształtującą wizerunek jednostki sprzyjającej środowisku naturalnemu. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present information on ecological activities in financial statements of the selected companies listed on the stock exchange. In the research, an inductive method is applied. The analysis of financial reports of companies in the petroleum industry shows that some companies voluntarily present information about ecological activities. Noteworthy is the scope and form of the presented information allowing evaluation of the information policy affecting the image of environmentally-friendly business. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Accounting and Financial Reporting for Environmental Cost and Liabilited, Workshop Manual, UNCTAD, November 2000, http://www.accaglobal.com (za:) M. Węgrzyńska, Zielona rachunkowość, "BDO Podatki i Rachunkowość" 2008, nr 11(13), http://www.podatkirachunkowosc.bdo.pl
  2. Jaruga A. A., Kabalski P., Szychta A., Rachunkowość zarządcza, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
  3. Kabalski P., Aspekt ekologiczny, (w:) Sobańska I. (red.), Rachunkowość zarządcza. Podejście operacyjne i strategiczne, C.H. Beck, Warszawa 2010.
  4. Kryk B., Daraż D., Cele ekologiczne przedsiębiorstwa a inwestycje ekologiczne na przykładzie elektrowni Turów, (w:) Kryk B. (red.), Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju, Uniwersytet Szczeciński, Katedra Polityki Społecznej i Europejskich Studiów Regionalnych, Zapol, Szczecin 2011.
  5. Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 1 Prezentacja sprawozdań finansowych, International Financial Reporting Foundation, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa - Londyn 2011.
  6. Statement Reporting: Operating and Financial Review, Accounting Standards Board 2006.
  7. Szadziewska A., Klasyfikacja i ujmowanie kosztów środowiskowych przedsiębiorstwa w sprawozdaniach zewnętrznych, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", tom 65 (121), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu