BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Królik Ryszard (Politechnika Częstochowska), Nowodziński Paweł (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Logistyka zagospodarowania odpadów zielonych - systemowe rozwiązania
Logistics Management of Green Waste - System Solutions
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2012, nr specjalny (lipiec-sierpień) tom 3, s. 63-70, rys., bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju w XXI wieku
Słowa kluczowe
Logistyka zwrotna, Odpady komunalne, Gospodarka odpadami
Reverse logistics, Commercial wastes, Waste management
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Celem rozważań jest ukazanie problemu braku systemowego podejścia w logistyce powtórnego zagospodarowania w sferze odpadów komunalnych. Podkreślono element braku skuteczności w pozyskiwaniu i zagospodarowywaniu wstępnie posegregowanych odpadów mokrych a w szczególności odpadów zielonych. W badaniach zastosowano metodę obserwacyjną oraz sondaż diagnostyczny. Wyniki sondażu potwierdziły istnienie poruszonego w artykule problemu. (abstrakt oryginalny)

The paper discusses the problem of lack of the system approach in reverse logistics in the area of municipal waste. There is emphasised the lack of efficiency in obtaining and managing pre-segregated wet waste and especially green waste. There are suggested solutions to the problem of obtaining green waste. The observation and diagnostic survey were used as a research method. The survey results confirmed the existence of the problem in the discussed area. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bendkowski J., Wengierek M., Logistyka odpadów, tom II, Obiekty gospodarki odpadami, Wydawnictwo PŚ, Gliwice 2004.
  2. Peszko A., Podstawy zarządzania organizacjami, AGH, Kraków 2002.
  3. Radecki W., Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.
  4. Rosik-Dulewska Cz., Podstawy gospodarki odpadami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  5. Szołtysek J., Logistyka zwrotna, Biblioteka Logistyka, Poznań 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu