BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Podgórska Maria (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Koniunktura w budownictwie : II kwartał 1996
Business Activity in Construction Industry : 2nd Quarter of 1996
Źródło
Koniunktura w budownictwie. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 1996, nr 11, 27 s., rys., wykr.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo budowlane, Zatrudnienie, Inwestycje budowlane, Sektor prywatny, Sektor publiczny
Construction company, Employment, Construction investments, Private sector, Public sector
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wskaźnik koniunktury przyjął wysoką wartość +38.6. Oznacza to dobrą koniunkturę, sygnalizowaną optymistycznymi prognozami i zwiększeniem wskaźnika koniunktury w poprzednim kwartale. Wartość wskaźnika koniunktury wzrosła w II kwartale 1996 r. o ok. 35 punktów. Jest on znacznie wyższy niż w sezonie wiosenno- letnim przed rokiem i przed dwoma laty. Takiej skali ożywienia dotychczas w badaniach nie obserwowano. Powiększyła się przewaga sektora publicznego nad sektorem prywatnym, po raz pierwszy zaobserwowana w poprzednim badaniu. W II kwartale wynosi ona 3.8 punktu w wartości wskaźnika koniunktury. Także salda odpowiedzi na pytania dotyczące wielkości produkcji, sytuacji finansowej, wykorzystania mocy produkcyjnych, inwestycji oraz oceny sytuacji gospodarczej dla przedsiębiorstw publicznych przyjmują wyższe wartości. (fragment tekstu)

Business indicator has a high value of +38.6. It means a good business situation, signalled by optimistic forecasts and increase of indicator's value in previous quarter. The business indicator has grown during 2nd quarter of 1996 by ca 35 points. It is much higher than in a spring-summer season one and two years ago. Such strong boom has not been observed in this survey since its beginning. Better situation of public sector in comparison with private sector noticed for the first time in the previous survey has increased. In 2nd quarter a difference of respective indicator's values increased to 3.8 points. The balances of the questions connected with volume of production, money situation, utilisation of productive capacities, investments, assessment of economic situation are higher in the enterprises of public sector. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-3247
0866-9503
Język
pol, eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu