BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Podgórska Maria (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Koniunktura w budownictwie : III kwartał 1996
Business Activity in Construction Industry : 3rd Quarter of 1996
Źródło
Koniunktura w budownictwie. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 1996, nr 12, 27 s., rys., wykr.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo budowlane, Zatrudnienie, Inwestycje budowlane, Sektor prywatny, Sektor publiczny
Construction company, Employment, Construction investments, Private sector, Public sector
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wskaźnik koniunktury przyjął wartość niższą o prawie 20 punktów w stosunku do poprzedniego badania i wynosi +18.1. Oznacza to zahamowanie dynamicznego wzrostu koniunktury, obserwowanego w I półroczu 1996. Tak duży spadek wartości wskaźnika koniunktury w okresie sezonowego wzrostu działalności gospodarczej w budownictwie nasuwa przypuszczenie, iż poprzednie ożywienie nie miało trwałych korzeni i wynikało z zapowiadanej przez rząd redukcji podatkowych ulg budowlanych. Salda odpowiedzi na pytania dotyczące wielkości produkcji, sytuacji finansowej, wykorzystania mocy produkcyjnych, inwestycji oraz oceny sytuacji gospodarczej przyjmują dużo niższe wartości dla przedsiębiorstw prywatnych niż publicznych. (fragment tekstu)

Business indicator has a value of +18.1, smaller by almost 20 points in comparison with the previous quarter. It means that a dynamic improvement of business situation, observed during first half-year of 1996 has stopped. So big drop of the indicator's value observed during the seasonal increase of construction activity seems to prove that the previous boom had no roots and was a result of a preparation of withdrawal of tax reduction announced by the government. The balances of the questions connected with volume of production, financial situation, utilisation of productive capacities, investments, assessment of economic situation are much lower for the private enterprises than for the public ones. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-3247
0866-9503
Język
pol, eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu