BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łuczka-Bakuła Władysława (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Jabłońska-Porzuczek Lidia (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Przeobrażenia demograficzne a system emerytalny Republiki Czeskiej
Demographic Changes and Pension System in Czech Republic
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2008, z. 4 (10), s. 61-71, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Procesy demograficzne, Przemiany demograficzne, System emerytalny, Struktura demograficzna
Demographic process, Demographic transformation, Pension schemes, Demographic structure
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Republika Czeska
Czech Republic
Abstrakt
Systemy emerytalne zostały zapoczątkowane na przełomie XIX i XX wieku. Ewolucja systemów emerytalnym zmieniła ich zakres podmiotowy i przedmiotowy, wzrost poziomu świadczeń, a także sposoby pozyskiwania środków finansowych przeznaczonych na świadczenia. Wynika to przede wszystkim ze zmian zachodzących w strukturze demograficznej ludności. Obecnie w większości krajów UE występuje proces starzenia się społeczeństwa, który w znacznym stopniu oddziałuje na system zabezpieczenia emerytalnego. Zmieniające się warunki demograficzne zapoczątkowały wprowadzenie licznych zmian w systemach emerytalnych. W opracowaniu dokonano analizy wpływu przeobrażeń struktury demograficznej ludności oraz zmian normatywnych na system emerytalny, funkcjonujący w Republice Czeskiej w latach 2000-2005. (abstrakt oryginalny)

The analysis of both demographic structure and normative changes influence on the pension system in the Czech Republic between 2000 and 2005 was conducted. In the researched period the number of population was characterised by a falling tendency and the population growth rate had negative values in the interval from -0.6% to -1.8%. However, the demographic dynamics rate had a growing tendency. Between 2000 and 2005 the share of population at productive age (of 15-64) and non-productive age (65 and more) increased. Moreover, in the investigated period the system dependency ratio fell. It comes from a higher number of insured in comparison to beneficiaries. Simultaneously the revenues and expenditures preserve an increasing tendency. It can be stated that the demographic situation was improved and together with the introduced reform of pension system, it led to its financial stability. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Czech Statistical Office 2003. 2003. Statistical Yearbook of the Czech Republic.
  2. Czech Statistical Office 2004. 2004. Statistical Yearbook of the Czech Republic.
  3. Czech Statistical Office 2005. 2005. Statistical Yearbook of the Czech Republic.
  4. Czech Statistical Office 2006. 2006. Statistical Yearbook of the Czech Republic.
  5. Holzer J.Z., 2003. Demografia, PWE, Warszawa.
  6. Axtuarial Report on Social Insurance 2004. 2004. Ministry of Labour and Social Affairs, Prague.
  7. Axtuarial Report on Social Insurance 2006. 2006. Ministry of Labour and Social Affairs, Prague.
  8. Social Security Programs Throughout the Word: Europa. 2004. www.ssa.gov.
  9. Social Security Programs Throughout the Word: Europa. 2006. www.ssa.gov.
  10. Żukowski M., 2006. Reformy emerytalne w Europie. Wyd. AE, Poznań, 59-60.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu