BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Podgórska Maria (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Koniunktura w budownictwie : III kwartał 1995
Business Activity in Construction Industry : 3rd Quarter of 1995
Źródło
Koniunktura w budownictwie. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 1995, nr 8, 34 s., rys., wykr.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo budowlane, Zatrudnienie, Inwestycje budowlane, Sektor prywatny, Sektor publiczny
Construction company, Employment, Construction investments, Private sector, Public sector
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ogólny wskaźnik koniunktury utrzymał wartość dodatnią +8.7. Oznacza to dalsze ożywienie koniunktury, które było sygnalizowane w poprzednim kwartale. Wartość wskaźnika koniunktury wzrosła w III kwartale 1995 o 4.9 punktu. Nie potwierdziły się więc obawy, iż ożywienie w szczycie sezonu budowlanego jest słabsze i może stanowić niepokojący sygnał wygaszania tendencji wzrostowych. Ogólny poziom zatrudnienia w budownictwie wzrósł. Spełniły się wiec optymistyczne prognozy z poprzedniego kwartału o wzroście salda, choć nie w takim zakresie jak przewidywano. Rzeczywisty wzrost był bowiem o 14 punktów mniejszy od przewidywań. (fragment tekstu)

The value of general business indicator is positive +8.7. It means a continuation of the improvement of the situation observed in the previous quarter. The business indicator increased by 4.9 points. The anxiety, that the boom connected with top of the season of construction activities is weaker and can be an alarming signal of coming to the end of increasing trends, is not confirmed. The general level of employment in construction industry is higher. The optimistic forecast of increase of employment has realized though in smaller extent that it was expected. The observed increase was smaller by 14 points than the forecast. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-3247
0866-9503
Język
pol, eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu