BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Głód Grzegorz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Zarządzanie przedsiębiorcze w jednostkach ochrony zdrowia - na przykładzie szpitali
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Przedsiębiorczość w sektorze publicznym. Wybrane zagadnienia i wyniki badań, 2011, s. 107-119, rys., tab.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Sektor publiczny, Ochrona zdrowia, Zarządzanie placówkami służby zdrowia, Szpitalnictwo, Badania ankietowe
Entrepreneurship, Public sector, Health care protection, Medical facilities management, Hospital service, Questionnaire survey
Abstrakt
W ankiecie dotyczącej wybranych problemów zarządzania i identyfikacji elementów przedsiębiorczości publicznej w jednostkach ochrony zdrowia udział wzięło 28 jednostek. Zdecydowaną większość - 25 jednostek - stanowią samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, a jedynie 3 jednostki działają w formie spółki handlowej. (...) Struktura badanych podmiotów według rodzaju działalności przedstawia się następująco: 11 szpitali wojewódzkich, 7 szpitali powiatowych, 4 szpitale miejskie, 1 szpital kliniczny oraz 5 innych jednostek ochrony zdrowia (pogotowie ratunkowe, zakład diagnostyki obrazowej, szpital resortowy oraz przychodnie lekarskie). W grupie badanych podmiotów przeważają jednostki o dużej liczbie zatrudnionych pracowników, zgodnie z początkowymi założeniami dotyczącymi podobieństwa organizacji sektora publicznego do dużych przedsiębiorstw. Jedynie 25% badanych organizacji stanowią jednostki ochrony zdrowia zatrudniające poniżej 300 osób. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu