BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rusak Helena (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Rozwój obszarów przyrodniczo cennych w województwie podlaskim w świetle danych statystycznych
Development of Valuable Natural Areas in the Podlaskie Voivodeship on the Basis of Statistical Data
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2009, nr 2 (36), s. 129-143, rys.,bibliogr.5 poz.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Obszary chronione, Gospodarowanie zasobami naturalnymi, Rozwój gospodarczy, Inwestycje gminne
Protected area, Natural resources management, Economic development, District investments
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo podlaskie
Podlaskie Voivodship
Abstrakt
W Polsce około 32% powierzchni kraju jest objęte różnego rodzaju formami ochrony przyrody. Ich zadaniem jest utrzymanie naturalnych procesów przyrodniczych, zachowanie form ekosystemów, ochrona różnorodności biologicznej, jak również zachowanie struktur geologicznych. Obszary chronionej przyrody współistnieją z ludźmi zamieszkującymi na nich lub w pobliżu i współzależą od warunków gospodarczych. (fragment tekstu)

The objective of this article is to analyze the available statistical data giving testimony to the level of social and economic development in valuable natural areas. An analysis has been carried out to show the impact of the protected areas on quality of the chosen indicators. The analysis deals with communities and poviats in the Podlaskie Voivodeship. Indicators from the Regional Data Bank were chosen for this assessment. The linear regression method used in the analysis has proven that the protected areas are not a barrier to social and economic development in the Podlskie Voivodeship(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Becla, A. Zielińska, Problemy rozwoju małych miast na obszarach przyrodniczo cennych, w: Polityka zrównoważonego rozwoju oraz instrumenty zarządzania miastem, red. J. Słodczyk,D. Rajchel, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2006
  2. A. Szczepańska, Sytuacje konfliktowe w gospodarce przestrzennej na obszarach chronionych, w: Walory przyrodnicze jako czynnik rozwoju regionów wschodniej Polski, red. R. Horodyński, C Sadowska-Snarslca, Wyd. WSE, Białystok 2003, s. 75-82
  3. M. Brożek, Ł. Popławski, Czynniki rozwojowe obszarów chronionych w województwie świętokrzyskim, w: Zrównoważony i trwały rozwój wsi i rolnictwa, red. M. Adamowicz, Prace Naukowe nr 38, SGGW Warszawa 2006
  4. A. Zielińska, Konkurencyjność obszarów przyrodniczo cennych [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://mikro.univ.szczecin.pl/bp/pdf/64/16.pdf [Data wejścia: 15-04-2009]
  5. Program rozwoju turystyki i zagospodarowania turystycznego i województwa podlaskiego do 2010 roku, red. B. Poskrobko, opracowanie na zlecenie Zarządu Województwa Podlaskiego, Białystok 2001
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu