BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hajduk Sławomira (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Zrównoważony rozwój przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej Białegostoku
Sustainable Development of the Białystok Rest and Recreation Area
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2009, nr 2 (36), s. 144-156, tab.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Rekreacja, Ład przestrzenny, Środowisko przyrodnicze, Ochrona środowiska
Sustainable development, Recreation, Spatial order, Natural environment, Environmental protection
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Białystok
Bialystok
Abstrakt
W ostatnich latach w Białymstoku stale poszukuje się nowych terenów budowlanych, co w konsekwencji prowadzi do ciągłego zmniejszania się obszarów wolnych od zabudowy Stało się to przyczyną ograniczania dolin rzecznych i stanowi lokalne zagrożenie środowiskowe. Najbardziej nasilone jest to zjawisko w części doliny rzeki Białej, przepływającej przez centralną część miasta. W związku z tym konieczne jest ustalenie ochrony korytarzy przyrodniczych dolin rzecznych. Jedną z innowacyjnych form właściwego kształtowania przestrzeni wzdłuż zbiorników wodnych w Białymstoku jest uchwalenie dla tych obszarów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Celem artykułu jest określenie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz ochrony środowiska przyrodniczego i krajobrazu na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych położonych przy akwenach wodnych w Białymstoku. Zamierzenie zostało osiągnięte po przeanalizowaniu jedenastu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z lat 2005-2008, które obejmują tereny rekreacyjno-wypoczynkowe przy zbiornikach wodnych (fragment tekstu)

The article discusses the principles of protecting and shaping the spatial order, natural environment and landscape in restand recreation areas located around water reservoirs in Białystok. Sustainable development should advance throughout the area, being the basis for expansion of the principles of integrated protection of the natural and cultural environments. This is an area very sensitive to pollution and should be excluded from construction projects. One of the innovative forms of proper space management along water reservoirs is enactment of local spatial management plans(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu