BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pyzik Wojciech (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Pomiar wartości i wdrożenie innowacji w ofercie produktowej
Value Measurement and Implementation of Innovation in the Product Offer
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2014, R. 12, nr 3, cz. 2, s. 201-209, rys., tabl., bibliogr. 7 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Cykl życia, Klient, Wartość przedsiębiorstwa, Innowacyjność przedsiębiorstw
Life cycles, Customer, Enterprise value, Enterprise innovation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy jest przedstawienie metodyki działań, która pozwala na wprowadzenie innowacji - oferta produktowa i jej pomiar. Na szczególną uwagę zasługuje prezentacja nowoczesnego podejścia pomiaru zmian wewnętrznych organizacji w odniesieniu do wartości (rozumianej finansowo) konsumentów i/lub grupy konsumenckiej. Praca składa się dwóch części: teoretycznej i praktycznej. W pierwszej przedstawione zostały fundamentalne dla konstrukcji rozumowania badawczego koncepcje, aby później w części empirycznej za pomocą prezentacji dwóch studiów przypadków możliwe stało się wskazanie praktycznej implementacji. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study is to present the methodology of activities which allows to innovate the product and its measurement. Special attention should be drawn to the fact that it was decided to present a modern approach to the customer value (financial) and/or the consumer group. The study consists of two parts: theoretical and practical. The first part presents fundamental concepts of research understanding so that it is possible to show practical implementation through the presentation of two case studies in the next empirical part. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bovee C. L., Thill J. (1992), Marketing, McGraw-Hill.
  2. Dobiegała-Korona B., Doligalski T. (red.) (2010), Zarządzanie wartością klienta, Poltext, Warszawa.
  3. Hodgetts R.M., Kuratko D.F. (1988), Management, Harcourt Brace Jovanoich.
  4. Kumar V. (2008), Managing customers for profit: strategies to increase profits and build loyalty, Wharton School Publishing, Upper Saddle River, New Yersey.
  5. Lewicka D. (2010), Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  6. Ries E. (2011), The Lean Startup: How Today's Enterpreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses, Crown Business, New York.
  7. Rogowski W., Michalczewski A. (2005), Zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach inwestycyjnych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu