BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Podgórska Maria (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Koniunktura w budownictwie : I kwartał 1994
Business Activity in Construction Industry : 1st Quarter of 1994
Źródło
Koniunktura w budownictwie. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 1994, nr 2, 36 s., rys., wykr.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo budowlane, Zatrudnienie, Inwestycje budowlane, Sektor prywatny, Sektor publiczny
Construction company, Employment, Construction investments, Private sector, Public sector
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niska wartość ogólnego wskaźnika koniunktury w I kwartale 1994 roku można tłumaczyć sezonowym charakterem działalności w budownictwie. Niekorzystną ogólną ocenę sytuacji gospodarczej budownictwa w I kwartale 1994 roku potwierdza znaczny spadek zatrudnienia w przedsiębiorstwach budowlanych i spadek stopnia wykorzystania mocy produkcyjnych u prawie połowy respondentów. W pewnym zakresie potwierdziły się stosunkowo optymistyczne przewidywania przedsiębiorstw sektora prywatnego z IV kwartału poprzedniego roku, chociaż tendencja ta odpowiada obserwowanemu w tym okresie bardzo wyraźnemu spadkowi zatrudnienia. Pogarsza się sytuacja finansowa przedsiębiorstw budowlanych. Zwraca na to uwagą prawie 60% badanych przedsiębiorstw. (fragment tekstu)

Low value of a general business indicator in the first quarter of 1994 may be explained by a seasonal activity in construction industry. Poor general assessment of the business activity in construction industry in 1st quarter of 1994 is proved by a considerable decline in employment in construction companies as well in productive capacity use by almost a half of respondents. To a certain extend relatively optimistic forecasts by private" sector enterprises in 4th quarter of the last year were affirmed, althogh this trend was consistent with a very clear decline in employment observed in that period. The money situation of construction companies is getting worse. It is indicated by almost 60% of the surveyed enterprises. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-3247
0866-9503
Język
pol, eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu