BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Śledzik Karol (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Wykorzystanie unitaryzacji zerowanej do analizy porównawczej przewagi konkurencyjnej spółek z sektora "High-Tech" i "Medium High-Tech"
Multivariate Analysis of Competitive Advantage of "High-Tech" and "Medium High-Tech" Companies - the Perspective of Year 2012
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2014, R. 12, nr 3, cz. 2, s. 255-274, rys., tabl., bibliogr. 30 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Przewaga konkurencyjna, Wysoka technika, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Analiza porównawcza, Wyniki badań
Competitive advantage, High technique, Value Based Management (VBM), Comparative analysis, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest ocena przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw z sektora "High-Tech" oraz "Medium High-Tech" za pomocą metody unitaryzacji zerowanej. Badanie przeprowadzono na próbie 1703 spółek, wykorzystując 14 wskaźników za 2012 rok. Firmy zostały podzielone na 10 branż odpowiadających klasyfikacji przedsiębiorstw do wysokich i średnich technologii wg OECD. Uzyskane wyniki stawiają w nowym świetle twierdzenie J.A. Schumpetera, iż wydajność B+R jest rosnącą funkcją wielkości przedsiębiorstwa. W gospodarce opartej na wiedzy wysoką wydajnością B+R mogą wykazać się podmioty niebędące monopolistami lub funkcjonujące w warunkach oligopolu, a będące firmami o niewielkiej liczbie zatrudnionych w niej osób, i względnie niewielkim poziomie kapitału materialnego, wysokim poziomie kapitału intelektualnego, osiągając wysokie poziomy przepływów pieniężnych. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to assess the competitive advantage of companies in the "High-Tech" and "Medium High-Tech" sector using multivariate analysis. The study was conducted on a sample of 1703 companies using 14 indicators for the year 2012. Firms were divided into 10 sectors corresponding to the classification of companies into high and medium technology based. The OECD. The results put a new light on the claim of Schumpeter that the performance of R&D is an increasing function of the size of the company. In the knowledge-based economy high performance R&D can demonstrate not only by non-monopoly or oligopoly operating conditions. Companies with small number of people it employs, with a relatively low level of physical capital, high level of intellectual capital can also achieve high levels of cash flow. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barney J.B. (1991), Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, "Journal of Management", Vol. 17(1).
 2. Boston Consulting Group Press Releases (2014), Automotive Industry Is Entering a New Golden Era of Innovation, January 13.
 3. Cohen W.M., Levinthal D.A. (1990), Absorptive capacity: a new perspective on learning and innovation, "Administrative Science Quarterly", Vol. 35.
 4. Gilder G. (1988), The revitalization of everything: The law of the microcosm, Harvard Business Review, March-April.
 5. Gopalakrishnan S. (2000) Unraveling the links between dimensions of innovation and organizational performance, "Journal of High Technology Management Research",Vol. 11, No. 1.
 6. Goto A., Suzuki K. (1989) R&D capital, rate of return on R&D investment and spillover of R&D in Japanese manufacturing industries, "Review of Economics and Statistics", Vol. 71, No. 4.
 7. Griffin A., Page A.L. (1996) PDMA success measurement project: Recommended measures for product development success and failure, "Journal of Product Innovation Management", Vol. 13.
 8. Griliches Z. (1986) Productivity, R&D and basic research at firm level in the 1970s, "American Economic Review", Vol. 76, No. 1.
 9. Griliches Z. (1994) Explanations of productivity growth: Is the glass half-empty, "American Economic Review", Vol. 84, No. 1.
 10. Hambrick D.C. (1983), High profit strategies in mature capital goods industries: A contingency approach, "Academy of Management Journal", Vol. 26.
 11. Hatzichronoglou T. (1997), "Revision of the High-Technology Sector and Product Classification", OECD Science, Technology and Industry Working Papers, 1997/02, OECD Publishing, http://dx.doi.org/10.1787/ 1343373076,32, dostęp dnia 03.12.2014.
 12. Henderson R.M., Cockburn I.M. (1994), Measuring competence: exploring firm-effects in pharmaceutical research, "Strategic Management Journal", Vol. 15.
 13. http://www.brandfinance.com, dostęp dnia 03.12.2014.
 14. Industry Structure and Definitions, http://www.icbenchmark.com, dostęp dnia 03.12.2014.
 15. Jajuga K. (1993), Statystyczna analiza wielowymiarowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 16. Kukuła K. (2000), Metoda Unitaryzacji zerowanej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 17. Kumar R., Nti K.O. (1998) Differential learning and interaction in alliance dynamics: a process and outcome discrepancy model, "Organization Science", Vol. 9, No. 3.
 18. Kunkel S.W. (1991), The impact of strategy and industry structure on new venture performance, unpublished doctoral dissertation, University of Georgia, Athens, GA [za:] Li J. (2000), High Tech industries and competitive advantage on emerging markets: a study of foreign telecommunications equipment firms in China, "The Journal of High Technology Management Research", Vol. 10, No. 2.
 19. Lichtenberg F., Siegel D. (1991), The impact of R&D investment on productivity: new evidence using linked R&D-LRD data, "Economic Inquiry", Vol. 29, No. 2.
 20. McCann J.E. (1991), Patterns of growth, competitive technology, and financial strategies in young ventures, "Journal of Business Venturing", Vol. 4.
 21. Porter M.E. (1980), Competitive Strategy, The Free Press, New York.
 22. Porter M.E. (2006), Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników, Helion, Gliwice.
 23. Rappaport A. (1999), Wartość dla akcjonariuszy. Poradnik menedżera i inwestora, WIG-PRESS, Warszawa.
 24. Schumpeter J.A. (1950), Capitalism, Socialism and Democracy, New York, Harper & Row.
 25. Shan W. (1990), An empirical analysis of organizational strategies by entreprenual high technology firms, "Strategic Management Journal", Vol. 11.
 26. Scherer F.M. (1993), Lagging productivity growth: Measurement, technology and shock effects, "Empirica", Vol. 20.
 27. Stock G.N., Greis N.P., Fischer W.A. (2001), Absorptive capacity and new product development, "Journal of High Technology Management Research", Vol. 12.
 28. The 2013 EU Industrial R&D Investment Scoreboard, http://iri.jrc.ec.eu-ropa.eu/documents/10180/1960e4e9-37ea-4774-a8d1-c4b1629e7ab1, dostęp dnia 03.12.2014.
 29. Wakelin K. (2001), Productivity growth and R&D expenditure in UK manufacturing firms, "Research Policy", Vol. 30.
 30. White R.E. (1986), Generic business strategies, organizational context and performance: an empirical investigation, "Strategic Management Journal", Vol. 7.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu