BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Podgórska Maria (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Koniunktura w budownictwie : III kwartał 1994
Business Activity in Construction Industry : 3rd Quarter of 1994
Źródło
Koniunktura w budownictwie. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 1994, nr 4, 34 s., rys., wykr.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo budowlane, Zatrudnienie, Inwestycje budowlane, Sektor publiczny, Sektor prywatny
Construction company, Employment, Construction investments, Public sector, Private sector
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ogólny wskaźnik koniunktury ponownie przyjął wartość ujemną -2.4. Obserwowane w II kwartale ożywienie koniunktury było zatem krótkotrwałe i wiązało się z sezonowym zwiększeniem intensywności prac budowlanych. Wartość wskaźnika koniunktury zależy od przewidywanego poziomu zatrudnienia i bieżącego stanu portfela zamówień. Salda tych pytań są całkowicie odmienne, wynoszą odpowiednio -24.3 i +19.5. Tak więc na aktualną ocenę koniunktury w III kwartale w istotny sposób wpływa przewidywany spadek zatrudnienia w IV kwartale 1994 r. Od trafności tych przewidywań zależeć będzie ostateczna ocena charakteru ożywienia koniunktury w budownictwie, obserwowanego w II kwartale 1994 r. (fragment tekstu)

The value of the business indicator1 is negative again -2.4. The boom observed in 2nd quarter was short and must be connected with the seasonal increase of activity in the construction industry. The value of the business indicator depends of the expected employment and the present orders on hand. The balances of these questions are opposite, their values amount to -24.3 and +19.5 respectively. So the present assessment of business activity in 3rd quarter significantly depends of the expected decrease of the employment in 4th quarter. The accuracy of this forecast will show, what should be the final assessment of the nature of the boom observed in 2nd quarter of 1994. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-3247
0866-9503
Język
pol, eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu