BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Górska-Rożej Karina (Akademia Obrony Narodowej w Warszawie), Rożej Anna (Akademia Obrony Narodowej w Warszawie)
Tytuł
Zarządzanie kryzysem w organizacjach
Management of Crisis in the Organizations
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (29), 2014, nr 102, s. 201-211, tab., rys., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Kryzys przedsiębiorstwa, Zarządzanie w kryzysie, Restrukturyzacja
Enterprises crisis, Crisis management, Restructuring
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł został poświęcony omówieniu zasad zarządzania kryzysem w organizacji. Przedstawiono różne definicje kryzysu z podaniem jego istoty. Ponadto scharakteryzowano źródła i symptomy powstawania kryzysów. Głównym celem artykułu była analiza działań antykryzysowych, które mają na celu przygotowanie organizacji do zwalczania efektów negatywnych czynników.(abstrakt oryginalny)

An article is concerned with treatment of principles of crisis management in organisation. It presents different definition of crisis with its essence. Besides, this article characterizes sources and symptoms of crisis formation. Primary objective of this text is analysis anticrisis activities which has to prepare organization for braving with effect of negative factors.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Garbusiewicz W., Restrukturyzacja jako podstawa rozwoju przedsiębiorstwa, [w:] Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw, red. R. Borowiecki, Kraków 1996.
  2. http://www.wsz-pou.edu.pl/biuletyn/?p=&strona=biul_kryz&nr=2, [dostęp: 26.05.2014].
  3. Krzakiewicz K., Zarządzanie antykryzysowe w systemie zarządzania przedsiębiorstwem, [w:] Zmiana warunkiem sukcesu. Organizacja a kryzys, red. J. Skalik, Wrocław 2004.
  4. Porada-Rochoń M., Efektywny proces restrukturyzacji przedsiębiorstw wyzwaniem w dobie globalizacji, [w:] Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki, red. R. Borowiecki, A. Jaki, Kraków 2008.
  5. Sapijaszka Z., Restrukturyzacja przedsiębiorstw, szanse i zagrożenia, Warszawa 1996.
  6. Walas-Trębacz J., Ziarko J., Podstawy zarządzania kryzysowego. Cześć 2. Zarządzanie kryzysowe w przedsiębiorstwie, Kraków 2011.
  7. Wieczerzyńska B., Kryzys w przedsiębiorstwie, Warszawa 2009.
  8. Zelek A., Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie, Warszawa 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5501
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu