BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kiwak Władysław (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Instytucje - źródłem pomyślności bądź nędzy narodów
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Ekonomia instytucjonalna - teoria i praktyka, 2006, s. 113-129, bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe
Teoria ekonomii, Historia myśli ekonomicznej, Instytucjonalizm, Socjologia kultury
Economic theory, History of economic thought, Institutional economics, Sociology of culture
Abstrakt
W opracowaniu chodziło o zwrócenie uwagi na wpływ czynników irracjonalnych na rozwój gospodarczy i konieczność uwzględnienia ich w badaniach ekonomicznych. Ekonomiści zwykli przyjmować, źe zajmują się faktami, a icli prace odzwierciedlają rzeczywistość gospodarczą. Założenie to rozpada się pud ciosami biegnącej swym torem i rytmem praktyki. Konieczne staje się zatem wzięcie pod uwagę twierdzenia, że ekonomiści, tak jak poeci i pisarze tworzą fikcje, "ekonomiczne artefakty", wyspekulowane według reguł "sztuki" obrazy świata, pozbawionego jednak emocji i duchowości oraz dóbr kulturowych, które człowiek tworzył przez tysiąclecia i niósł z sobą, zapisując je na twardym dysku pamięci pokoleń. Z badań prowadzonych na temat wagi kultury w rozwoju gospodarczym wynika, że nie można jej uznać, jak przyjmowali neoklasycy, za czynnik nie mający wpływu lub działający zawsze tak samo. Okazuje się jednak, że wartości kulturowe mają niepoślednie znaczenie dla rozwoju społeczeństw. Na poziom rozwoju może mieć nawet wpływ sztuka, literatura, tradycje ludowe (przekazywane w podaniach, legendach, baśniach, bajkach) czy treść podręczników do historii. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Polanyi K., Arensberg C. : Trade and Market in the Early Empires. Les Systemes economiques dans l'histoire et dans le theorie. Paris 1975.
 2. Le Goff J. : Sakiewka I życie. Gospodarka I religia w Średniowieczu. Marabut, Gdańsk 1995.
 3. Habermas J. : Przyszłość natury ludzkiej. Czy zmierzamy do eugeniki liberalnej ? Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2003.
 4. Taylor Ch. : Philosophical Arguments. Cambridge, Harvard Press, MA and London 1995.
 5. Gawkowska A. : Biorąc wspólnotę poważnie ? Komunitarystyczne krytyki liberalizmu. Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2004.
 6. Dyoniziak R., Słaboń A. : Patologia życia gospodarczego. Aspekty socjologiczne. AE, Kraków 2001.
 7. Kiwak W. : Zaufanie - dobro publiczne. W : Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej - teorie ekonomiczne a polityka gospodarcza państw. Red. U. Zagóra-Jonszta. AE, Katowice 2001.
 8. Burszta W.J. : Czytanie kultury. Łódź, 1996.
 9. Goszczyński A. : Korporacjo otwórz się. "Polityka", 2003, nr 30 (2411).
 10. Smith A. : Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. T. 1. PWN, Warszawa 1954.
 11. Mishan E.J. : Spór o wzrost gospodarczy. PIW, Warszawa 1986.
 12. Jan Paweł II : Pamięć i tożsamość. Znak, Kraków 2005.
 13. Le Goff J. : Les mentalites. W : Faire de l'histoire. Red. J. Le Goff, P. Nora. Paris 1974.
 14. Toynbee A.J. : Studium historii. PIW, Warszawa 2000.
 15. Berger P.L. : Rewolucja kapitalistyczna. Oficyna naukowa, Warszawa 1995.
 16. Veblen T. : Teoria klasy próżniaczej. Wydawnictwo Literackie Muza S.A., Warszawa 1998.
 17. Kiwak W. : Własność - jej rola w tworzeniu ładu rynkowego. W : Nieefektywność rynku. Teoria i praktyka. Red. T. Kamińska, T. Kątowski. UG, Sopot 2003.
 18. Fukuyama F. : Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu. PWN, Warszawa 1997.
 19. Inglehart R. : Kultura a demokracja. W : Kultura ma znaczenie. Red. L.E. Harrison, S.P. Huntington. Zysk i S-ka, Poznań 2003.
 20. Pilczyński J. : Toniemy w paragrafach. "Rzeczpospolita" z 31.05.2005.
 21. Novak M. : Duch demokratyczny kapitalizmu. Biblioteka Polityki Polskiej, 1986.
 22. Dionne E.J. : Why Americ ans Hate Politics. New York, 1991.
 23. Lasch Ch. : Bunt elit. Platan, Kraków 1997.
 24. Giddens A. : Nowoczesność i tożsamość. "Ja" i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. PWN, Warszawa 2002.
 25. Weber M. : Etyka protestancka a duch kapitalizmu. Test, Lublin 1994.
 26. Ossowska M. : Moralność mieszczańska. Ossolineum, Wrocław-Warszawa 1985.
 27. Weber M. : Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej. PWN, Warszawa 2002.
 28. Strzeszewski Cz. : Katolicka Nauka Społeczna. Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych. Warszawa 1985.
 29. Jan Paweł II : Laborem Exercens. Pallotinum 1981.
 30. Mauss M. : Socjologia i antropologia. KR, Warszawa 2001.
 31. Akerlof G.A. : Labor Contracts as Partial Gift Exchange. "Quarterly Journal of Economics", XI, 1982, t. 97.
 32. Lindsay S. : Kultura. Modele umysłowe I dobrobyt. W : Kultura ma znaczenie. Red. L.E. Harrison, S.P. Huntington. Zysk i S-ka, Poznań 2003.
 33. Kiwak W. : Homo oeconomicus w bajce. Zeszyty Naukowe. WSB, Poznań 2002.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu