BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ryś-Jurek Roma (Poznan University of Life Sciences, Poland)
Tytuł
Using the Discriminant Analysis to Estimate the Profitability of Production Types According to the Economic Size in the European Union (with the use of FADN Data)
Zastosowanie analizy dyskryminacyjnej do oceny dochodowości typów produkcyjnych według wielkości ekonomicznej w Unii Europejskiej (w świetle danych FADN)
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2008, z. 4 (10), s. 109-122, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Analiza dyskryminacyjna, Produkcja rolna, Typologia, Dochody rolnicze, Sieć Danych Rachunkowości Rolnej (SDRR)
Discriminant analysis, Agricultural production, Typology, Farm household income, Farm Accountancy Data Network (FADN)
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W pracy podjęto próbę zastosowania analizy dyskryminacyjnej do pomiaru i oceny dochodowości typów produkcyjnych według wielkości ekonomicznej. Badania zostały oparte na danych źródłowych pochodzących z bazy FADN, obejmującej 615 typów produkcyjnych według wielkości ekonomicznej z krajów Unii Europejskiej w latach 2004-2005. Prezentowany model funkcji dyskryminacyjnej może być zastosowany jako narzędzie diagnozowania dochodowości typów produkcyjnych według wielkości ekonomicznej. Charakteryzuje go wysoka statystyczna istotność wyników klasyfikacji. Model ten pozwala również sporządzić rankingi typów produkcyjnych według wielkości ekonomicznej. (abstrakt oryginalny)

In this article an attempt was made to use the discriminant analysis to measure and evaluate the profitability of production types according to the economic size. Research was based on FADN database that included information about 615 production types according to the economic size from the European Union in the years 2004-2005. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Błąd M., 2000. Gospodarstwa rolnicze w Sieci Danych Rachunkowości Rolnej Unii Europejskiej. Zag. Ekon. Rol. 4-5: 75-97.
 2. Czyżewski A., Henisz-Matuszczak A., 2004. Rolnictwo Unii Europejskiej i Polski. Studium porównawcze struktur wytwórczych i regulatorów rynków rolnych. Wyd. AE, Poznań. FADN. 2007. www.europa.eu.int/comm/agriculture/rica/dwh.
 3. Hadasik D., 1998. Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania. Wyd. AE, Poznań. Ser. II, 153.
 4. Kulawik J., 1995. Wskaźniki finansowe i ich systemy w zarządzaniu gospodarstwami rolniczymi. IERiGŻ. Studia i Monografie 72.
 5. Mierzwa D., 2002. Ocena kondycji ekonomiczno-finansowej spółdzielni mleczarskich regionu dolnośląskiego przy wykorzystaniu uproszczonej multiplikacyjnej analizy dyskryminacji. Rocz. Nauk. SERiA 4, 3, 131-135.
 6. Poczta W., Kołodziejczak M., 2004. Potencjał produkcyjny rolnictwa polskiego i efektywność gospodarowania w aspekcie integracji z Unią Europejską. Wyd. AR, Poznań.
 7. Ryś-Jurek R., Walczak M., 2003. Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej do oceny ekonomiczno-finansowej sytuacji typów produkcyjnych według wielkości ekonomicznej. Rocz. Nauk. SERiA 5, 5, 124-129.
 8. Siemińska E., 2002. Metody pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw. Wyd. UMK, Toruń.
 9. Tatka M., 1999. Analiza efektywności gospodarowania na podstawie analizy wskaźnikowej.
 10. Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Oddział w Poznaniu, Poznań.
 11. Woś A., 2000. Układy strukturalne w rolnictwie chłopskim (w świetle danych rachunkowości rolnej). IERiGŻ. Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy 465.
 12. Zegar J.S., 2003. Dochody rolników na progu akcesji do Unii Europejskiej. IERiGŻ. Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy 482.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
eng, pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu