BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Muczyński Maciej (Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku)
Tytuł
Państwo w ujęciu współczesnej ekonomii instytucjonalnej
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Ekonomia instytucjonalna - teoria i praktyka, 2006, s. 131-140, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Teoria ekonomii, Historia myśli ekonomicznej, Instytucjonalizm, Państwo
Economic theory, History of economic thought, Institutional economics, State
Abstrakt
Śledząc bieg rozważań odnoszących się do zakresu oraz istoty interwencjonizmu państwowego w gospodarce zwraca się zazwyczaj uwagę na dwa przeciwstawne stanowiska: etatystyczne - uzasadniające konieczność szerokiej ingerencji państwa w gospodarkę i antyetastyczne - udawadniające, że takowa powinna być znacząco ograniczana. Zdając sobie sprawę ze znacznego redukcjonizmu takiego podejścia, z pewnością należy stwierdzić, że pogląd nowej ekonomii instytucjonalnej (NEI) należy przyporządkować do ostatniej z wyróżnionych grup poglądów. Warty podkreślenia jest fakt, że przedstawiciele NEI zauważają konieczność wycofywania się administracji państwowej z wielu obszarów życia gospodarczego, której ma towarzyszyć jednakże zachowania silnego, sprawnego państwa. Pogląd ten wydaje się zbieżny z zaleceniami BS dla krajów rozwijających się, jak i wysoko rozwiniętych, który zachęca do tworzenia silnego państwa potrafiącego zrezygnować z aktywnej polityki makroekonomicznej, jednocześnie wspierając rozwój sektora prywatnego, ograniczając przy tym dążenia różnych grup interesów. Nowym elementem w powyższym nurcie jest z pewnością odejście od traktowania państwa jako niezaangażowane- go sędziego stojącego poza gospodarką i zwrócenie uwagi na podatność jego struktur na przechwytywanie renty (rent - seeking). Nowi instytucjonaliści, w przeciwieństwie do ekonomii neoklasycznej, starają się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego państwo, jak również rynek są zawodne jako struktura alokacji zasobów. Badają mechanizm opisujący wpływ rywalizujących między sobą grup nacisku na oblicze prowadzonej polityki makroekonomicznej oraz proces wzrostu gospodarczego. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Ząbkowicz A. : Państwo a źródła niepewności instytucjonalnej. "Ekonomista", 1998, nr 5-6.
  2. Godłów-Legiędź J. : Transformacja ustrojowa z perspektywy nowej ekonomii instytucjonalnej. "Ekonomista", 2005, nr 2.
  3. Hockuba Z. : Droga do spontanicznego porządku. PWN, Warszawa 1995.
  4. Iwanek M., Wilkin J. : Instytucje instytucjonalizm w ekonomii. UW, Warszawa 1997.
  5. Fedorowicz M. : Różnorodność kapitalizmu. IFiS PAN, Warszawa 2004.
  6. Ząbkowicz A. : Współczesna ekonomia instytucjonalna wobec głównego nurtu ekonomii. "Ekonomista", 2003, nr 6.
  7. Morawski W. : Socjologia ekonomiczna. PWN, Warszawa 2001.
  8. Nee V. : Normy i układy sieciowe w działalności gospodarczej i organizacyjnej. "Gospodarka Narodowa", 1999, nr 4.
  9. Lissowska M. : Instytucjonalne wymiary procesu transformacji w Polsce. SGH, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu