BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Burgiel Aleksandra (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Nastroje i oczekiwania konsumentów jako determinanty ich zachowań w warunkach kryzysu
Consumers' Moods And Expectations as the Determinants of their Behaviours In Terms of Economic Crisis
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 73, s. 11-24, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: przedsiębiorstwo i konsument w ewoluującym otoczeniu
Słowa kluczowe
Zachowania konsumenta, Kryzys finansowy
Consumer behaviour, Financial crisis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Kryzys jako szczególna sytuacja ekonomiczna warunkuje zachowania konsumentów nie tylko poprzez określone konsekwencje dla sytuacji materialnej ich gospodarstw oraz niekorzystne warunki rynkowe, lecz także poprzez skutki o charakterze emocjonalnym, psychologicznym. Ci konsumenci, którzy w związku z kryzysem odczuwają niepokój, niepewność, pesymizm, odmiennie adaptują swoje zachowania nabywcze do warunków recesji. Artykuł przedstawia wyniki badań pierwotnych dotyczące wpływu kilku czynników o charakterze psychologicznym na zmiany w zachowaniach konsumentów, wskazując na istotne znaczenie tej grupy determinant.(abstrakt autora)

Crisis, as a specific economic situation, determines consumers' behaviors not only through the particular consequences for their financial situation and unfavorable market conditions but also through its results of emotional and psychological character. These consumers who, in relation with the recession, feel anxiety, uncertainty, pessimism, adapt their buying behaviors to the crisis conditions in different way than the others. The paper presents some deliberations and research results referring to the influences of some psychological factors on the changes in consumers' behaviors, showing the important meaning of this group of determinants.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Brzeziński, M. Gorynia, Z. Hockuba, Ekonomia a inne nauki społeczne na początku XXI w. Między imperializmem a kooperacją, "Ekonomista" 2008, nr 2.
  2. Gospodarka oparta na emocjach? Zwierzęca natura rynku, wywiad z R. Shillerem, http://www.polityka.pl/ (5.05.2010). A. Szyszka, Behawioralne aspekty kryzysu finansowego, "Bank i Kredyt" 2009, nr 4.
  3. B. Frątczak-Rudnicka, Konsumenci w gorszych czasach, "Marketing w Praktyce" 2009, nr 4.
  4. D. Maison, Polacy wiążą pieniądze z nieokreślonym złem, www.bankier.pl/wiadomosc/DominikaMaison-Polacy-wiaza-pieniadze-z- nieokreslonym-zlem-1926855.html (20.07.2010).
  5. J. Zrałek, Zachowania polskich konsumentów na rynku żywności w warunkach kryzysu gospodarczego, [w:] Zachowania polskich konsumentów w warunkach kryzysu gospodarczego, red. E. Kieżel, S. Smyczek, Placet, Warszawa 2011, s. 163-167.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu