BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Staniek Zbigniew (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Prawa własności a koszty transakcyjne
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Ekonomia instytucjonalna - teoria i praktyka, 2006, s. 151-163, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Teoria ekonomii, Neoinstytucjonalizm, Modele ekonomiczne, Polityka gospodarcza państwa, Prawo własności, Własność prywatna, Prywatyzacja gospodarki
Economic theory, New institutionalism, Economic models, State economic policy, Property law, Private property, Privatization of the economy
Abstrakt
Tradycyjne modele ekonomiczne w ujęciu Walrasowskiej równowagi ogólnej opierają się na założeniach w pełni dookreślonych praw własności i braku występowania kosztów transakcyjnych. Czynniki instytucjonalne stanowią w tych modelach egzogeniczne uwarunkowanie procesów gospodarczych; nie ma problemu wyboru wariantów systemu instytucjonalnego. Przyjmuje się założenie istnienia idealnych, wzorcowych rozwiązań instytucjonalnych. Tymczasem w praktyce mamy do czynienia z odmiennym systemem instytucjonalnym określanym przez obowiązujące reguły gry, normy zachowań oraz strukturę występujących organizacji. Systemy te charakteryzuje różnorodność instytucji w ramach pewnej komplementarności, dostosowywana do konkretnych warunków gospodarowania. Instytucje te powstają oddolnie, samorzutnie, jak i są konstruowane przez państwo. Te same instytucje w poszczególnych gospodarkach mogą powodować różne skutki. Zachowania podmiotów nie są też takie same w różnych układach instytucjonalno-organizacyjnych. Ograniczona racjonalność podmiotów i dominujące zwyczaje mają decydujący wpływ na podejmowane wybory i reguły współpracy (zawieranie kontraktów) w kierunku "lepszych" rozwiązań. Te "lepsze" rozwiązania stanowią przejaw efektywności adaptacyjnej systemu instytucjonalnego, gdzie głównym kryterium jest minimalizacja kosztów transakcyjnych. Warunkiem podstawowym tej minimalizacji jest z kolei odpowiednia struktura praw własności. Lepszym instytucjom sprzyjają korzyści skali, stąd kraje rozwinięte w rozwoju są w sytuacji korzystniejszej niż kraje mniej rozwinięte. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Staniek Z. : Uwarunkowania i wyznaczniki efektywności systemu instytucjonalnego. W : Szkice ze współczesnej teorii ekonomii. Red. W. Pacho. SGH, Warszawa 2005.
 2. Coase R.H. : The Problem of Social Cost. "Journal of Law and Economics", 1960.
 3. Acocella N. : Zasady polityki gospodarczej. Wartości I metody analizy. PWN, Warszawa 2002.
 4. Eggertsson T. : Economic Behavior and Institutions. Cambridge University Press, Surveys of Economic Literature, Cambridge 1990.
 5. Furubotn E.G. , Richter R. : Institutions and Economic Theory. THE Contribution of the New Institutional Economics. The University of Michigan Press, Michigan 2000.
 6. Małysz J. : Instytucje a koszty transakcyjne w świetle neoinstytucjonalnej ekonomii. "Ekonomista", 2003, nr 3.
 7. Jensen M.C. , Meckling W.H. : Theory of the Firm Managerial Behavior. Agency Costs and Ownership Structure. "Journal of Financial Economics", 1976, nr 3.
 8. Stglitz J.E. : Ekonomia sektora publicznego. PWN, Warszawa 2004.
 9. North D.C. : Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge University Press, Cambridge 1990.
 10. De Alessi L. : Property Rights. Transaction Costs and X-efficiency : An Essay in Economic Theory. "American Economic Review", 1983, Vol. 73, No 1.
 11. Alchian A. : Economic Forces at Work. Liberty Press, Indianapolis 1977.
 12. Staniek Z. : Teoretyczne aspekty polskiej prywatyzacji w okresie transformacji. Monografie i Opracowania. SGH, Warszawa 2001.
 13. Furubotn E.G. : Privatizing the Commons. Comment and Note. "Southern Economic Journal", 1987, Vol. 54, No 1.
 14. Gordon H.S. : The Economic Theory of a Common Property Resource : The Fishery. "Journal of Political Economy", 1954, Vol. 62 (April).
 15. Varian H.R. : Mikroekonomia. Kurs średni. Ujęcie nowoczesne. PWN, Warszawa 1995.
 16. Pejovich S. : Economic Analysis of Institutions and Systems. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 1995.
 17. Pejovich S. : The Economics of Property Rights : Towards a Theory of Comparative Systems. Kluwer Academic Publishers, Boston, Dordrecht 1990.
 18. Barzel Y. : Economic Analysis of Property Rights. Cambridge University Press, Cambridge, New York 1997.
 19. Iwanek M., Wilkin J. : Instytucje I instytucjonalizm w ekonomii. UW, Warszawa 1997.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu