BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wawrzonkiewicz-Słomska Anna
Tytuł
Co to jest prawda?
What is Truth?
Źródło
Prosopon. Europejskie Studia Społeczno-Humanistyczne, 2011, nr 2, s. 29-37
Prosopon. European Humanities and Social Studies
Słowa kluczowe
Filozofia, Poglądy filozoficzne, Historia filozofii, Logika
Philosophy, Philosophical thought, History of philosophy, Logic
Uwagi
summ.
Abstrakt
To pytanie do historii kultury europejskiej weszło nie w wersji Sokratesa, Platona i Arystotelesa, ale także jako pytanie Piłata. Czy jednak za każdym razem jest to pytanie o to samo? Czy intelektualna jego wersja, z jaką mamy do czynienia w filozofii, jest równoznaczna z formułą religijną? Zagadnienie prawdy badali już starożytni filozofowie, tacy jak Kartezjusz czy Arystoteles. Do dzisiaj prawda jest zagadnieniem dla człowieka nie do końca jasnym.(fragment tekstu)

This question has entered to history of the European culture not only in the version of Socrates, Plato and Aristotle, but also as Pilate's question. However, is this question every time about the same? Or is its intellectual version, which we deal with in philosophy, equivalent with the religious formula? Ancient philosophers, such as Descartes or Aristotle have already studied the question of truth. Truth is not an issue completely clear for man. Despite so many clear definitions, it does not give us full form of the notion of truth. All these centuries various inquires did not give us any answers. Every of definitions of truth shows us how to act, and according to which rules. We can agree on the classic definition of truth or reject it. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. F. Fernandez-Armesto, Historia prawdy, Zysk i S-ka, Poznań, s. 10.
  2. Filozoficzny słownik. Pojęcia postacie problemy, Durozol G., Roussel A. (red.), Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1997, k. 25.
  3. Słownik myśli filozoficznych, Kuziak M., Rzepczyński S., Tomasik T. (red.), PPU PARK, Warszawa 1999, k. 88.
  4. J. Galarowicz, Na ścieżkach prawdy, Kraków 1992, s. 127.
  5. J. Teichman, Filozofia, PWN, Warszawa 1999, s.163.
  6. C. Wodziński, Filozofia jako sztuka myślenia, Warszawa, 1993, s.83.
  7. J.M. Bocheński, Ku filozoficznemu myśleniu. Wprowadzenie do podstawowych pojęć filozoficznych, wyd. PAN, Warszawa 1992, s. 48.
  8. I. Bitner, Filozofia człowieka. Zarys dziejów i przegląd stanowisk, Łódź 1997, s. 154.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-0266
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu