BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kwiatkowski David
Tytuł
Personalizm jako model teoretyczny w ujęciu Wojciecha Słomskiego
Personalism as a Theoretical Model in Wojciech Słomski's Perspective
Źródło
Prosopon. Europejskie Studia Społeczno-Humanistyczne, 2011, nr 2, s. 49-65
Prosopon. European Humanities and Social Studies
Słowa kluczowe
Filozofia, Poglądy filozoficzne, Historia filozofii
Philosophy, Philosophical thought, History of philosophy
Uwagi
summ.
Słomski Wojciech
Abstrakt
W tekście tym zostaną wskazane ogólne założenia dotyczące personalizmu, które prezentowane są przez Wojciecha Słomskiego oraz ukazanie wizji Słomskiego jako pewnego rodzaju modelu teoretycznego postrzegania personalizmu. Na początku, omówione zostaną najważniejsze wyznaczniki personalizmu, które porusza w swoich publikacjach profesor Słomski. Dzięki temu możliwe będzie ustalenie ogólnego kierunku, w którym zmierza personalizm Wojciecha Słomskiego. Kolejnym elementem niniejszego tekstu będzie wskazanie najważniejszych cech charakterystycznych dla modelu teoretycznego, a które mogą być wyznacznikiem tego w jaki sposób postrzegany jest personalizm. Następnym elementem będzie wskazanie czynników, które odpowiadają za charakter personalizmu, który głoszony jest przez profesora Słomskiego. Po przedstawieniu ogólnego zarysu personalizmu możliwe będzie ustalenie podobieństw jak i różnic pomiędzy personalizmem prezentowanym przez Wojciecha Słomskiego, a personalizmem przedstawianym przez innych filozofów zajmujących się tym właśnie nurtem. (fragment tekstu)

Christian personalism accepts, first of all, the principles of belief and professes the philosophy which is compatible with that belief. Human life is not possible without a community, i.e., in total isolation, however, one cannot also profess here another extreme view that reputedly man cannot find fulfilment without these relations, and what follows it, his life does not have to limit only to living with others, and also it does not restrict to functioning in the community. Since it turns out that both individualism and a personal life are equally essential here. One should also care about the personal life which not always has to be connected with co-existence with different individuals. However, for this view is essential to find suitable centering for both these attitudes and adopting this one which allows to develop fully. It is interesting that part of the experts on the subject who also try to make characteristics of the theoretical model believe that personalism in Mounier's perspective cannot be perceived for Christian personalism, however, it assumes that Christianity is one of these elements which are indispensable to improve a social life. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Słomski W., Duch personalizmu, Warszawa 2008, s. 73-92.
 2. Słomski W., Wolność osoby ludzkiej według Emmanuela Mouniera, Warszawa 1996.
 3. Słomski W., Personalistyczna wizja wolności, Warszawa 2000.
 4. Słomski W., Úvod do filozofie Emanuela Mouniera, Prešov 2006.
 5. Słomski W., Kilka uwag o personalizmie Emmamuela Mouniera, in: OF 19/2000.
 6. Słomski W., Mit i logos, in: Idea 16/2004.
 7. Słomski W., Die Philosophie im Leiben, in: Dianoia 1/2006.
 8. Słomski W., Koncepcja osoby w filozofii E. Mouniera, in: Ruch Pedagogiczny 1-2/2004.
 9. Słomski W., Kilka uwag o personalizmie Emmanuela Mouniera, in: Archeus 3/2002.
 10. Słomski W., Emmanuela Mouniera filozoficzna koncepcja chrześcijańskiego personalizmu, in: Phenomena 9/2003.
 11. Słomski W., Emmanuela Mouniera trzecia droga, in: Toruński Przegląd Filozoficzny 9/2009.
 12. Słomski W., The civilization of labor in the personalistic philosophy of Emanuel Mounier, in: Parerga 1/2008.
 13. Słomski W., Koncepcja komunikacji w filozofii Emanuela Mouniera, in: Filozofia a źivot, Presom 2004.
 14. Сломски В., Историко-Философское Эссе, Minsk 2006.
 15. Сломски В., Філософія в житті, Lviv 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-0266
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu