BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sobocińska Magdalena (Wrocław University of Economics, Poland)
Tytuł
Participation in Culture in Selected Countries of Central and Eastern Europe Compared with other European Countries -Trends and Directions of Change
Źródło
Scientific Publications / University of Economics in Katowice. International Marketing and Business in the CEE Markets, 2009, s. 57-75, rys., tab., bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój społeczno-gospodarczy, Konsumpcja usług, Kultura, Marketing usług, Społeczeństwo informacyjne
Social economic development, Services consumption, Culture, Service marketing, Information society
Abstrakt
Central and Eastern Europe and its constituent countries are variously defined. In many definitions of the region geography is not the only factor. Politics and political system are taken into account as well. In some definitions it is assumed that Central and Eastern European countries are those that joined the European Union on the 1st of May 2004. In most cases the list of Central and Eastern European countries contains Poland, the Czech Republic, Slovakia, Slovenia, Hungary, Latvia, Lithuania, Estonia, Ukraine and Russia. These countries differ not only in area, but also in population, its age structure, education, technological advancement, economic potential, living standards and consumption structure. It should be stressed that the changes which are under way in the market and in consumption patterns are the basis of adaptive processes triggered by mechanisms of the European Union development. Identification of consumption trends, including consumption of culture, helps find differences between countries and the distance between them and the older Union members, as well as between them and countries aspiring to become members. Premises for researching the subject of participation in culture include the role of culture in the psychosocial development of an individual should be stressed, as well as the important role of culture in the socio-economic development of the country. The need to monitor changes in culture participation also results from the fact that people responsible for managing cultural institutions have become interested in implementing modern managing concepts, including customer orientation. This calls for increasing the form and scope of education in cultural heritage. It is specially important in the 21st century which is often referred to as the century of communicating through culture. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Błuszkowski. J. (ed.) (2008): Dylematy polskiej transformacji. Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
 2. Bywalec Cz. (2004): Nowa gospodarka a nowa konsumpcja. In: Marketing - handel - konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym. B. Gregor (ed.). Vol. II. Acta Unversitatis Lodziensis. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 3. Cinema. TV and Radio in the EU. Statistics on Audiovisual Services (2003). Eurostat, Luxembourg.
 4. Cultural Statistics (2007). Eurostat, Luxembourg.
 5. Dąbrowska A., Janoś-Kresło M. (ed.) (2007): Konsumpcja w krajach Europy Srodkowo-Wschodniej. PWE, Warszawa.
 6. Europeans Participation in Cultural Activities. A Eurobarometer Survey Carried Out at the Request of the European Commission. Eurostat, http://europa.eu.int/comm culture.
 7. Golka M. (1997): Transformacja systemowa a kultura w Polsce po 1989 roku. Instytut Kultury, Warszawa.
 8. Http : //p orta 1. ksh. hu.
 9. Http://www.csb.gov.lv.
 10. Http://www.culturalpolicies.net/web/poland.php?aid=821.
 11. Http://www.czso.cz.
 12. Http://www. glcs.ru.
 13. Http://www.stat.gov.lt.
 14. Http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUB L_PUBL_Rocznik_Demograficzny_2007.pdf
 15. Http ://w ww. statistics. sk.
 16. Http://www.ukrstat.gov.ua.
 17. Ilczuk D. (1999): Polityka kulturalna a społeczeństwo obywatelskie w świetle literatury, badań Rady Europy i Unii Europejskiej. "Kultura Współczesna" 1(19).
 18. Ilczuk D. (2002): Polityka kulturalna w społeczeństwie obywatelskim. Narodowe Centrum Kultury, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 19. In from the Margins. A Contribution to the Debate on Culture and Development in Europe (1997). Council of Europe Publishing, Strasbourg.
 20. "Kultura 2000" album projektów zrealizowanych z udziałem Polski w latach 2001- -2006. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa.
 21. Mazurek-Łopacińska K. (2003): Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe. PWE, Warszawa.
 22. Mazurek-Łopacińska K. (ed.) (1998): Kultura polska a Unia Europejska. Problemy, wyzwania, nadzieje. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Warszawa-Wrocław.
 23. Mazurek-Łopacińska K. (ed.) (1999): Problemy zarządzania sferą kultury i turystyki. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Warszawa-Wrocław.
 24. Miniwatts Marketing Group, www.internetworldstats.com.
 25. Molendowski E., Polan W. (2007): Dyplomacja gospodarcza. Oficyna a Wolters Kluwer Business, Kraków.
 26. Polakowska-Kujawa J. (ed.) (2006): Współczesna Europa w procesie zmian. Wybrane problemy. Difin, Warszawa.
 27. Polska w Unii Europejskiej (2007). GUS. Warszawa
 28. Recréation and Culture. Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu.
 29. Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2003 (2003). GUS, Warszawa.
 30. Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2006 (2007). GUS, Warszawa.
 31. Sobocińska M. (2008): Zachowania nabywców na rynku dóbr i usług kultury. PWE, Warszawa.
 32. Szymura-Tyc M. (2006): Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 33. The Cultural Economy and Cultural Activities in the EU27 (2007). "Eurostat. News Rclease", No. 146.
 34. Uczestnictwo ludności w kulturze w 2004 roku (2006). GUS. Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu