BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Minkiewicz Adam
Tytuł
Zjawiska patologii społecznej wśród nieletnich i możliwości przeciwdziałania
Phenomena of Social Pathology Among the Youth and Possibilities for Their Prevention
Źródło
Biuletyn IGS / Szkoła Główna Handlowa. Instytut Gospodarstwa Społecznego, 2000, nr 1-4, s. 65-94, bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe
Przestępczość, Patologie społeczne, Młodzież
Crime, Social pathologies, Youth
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Jedną z najbardziej dotkliwych kwestii społecznych Polski lat 90. są potęgujące się zjawiska patologii społecznej, a zwłaszcza - wzrost przestępczości, nacechowanej wyjątkową brutalnością czynów, wzrostem agresywności sprawców przestępstw i wzrostem okrucieństwa przestępców. (abstrakt oryginalny)

The author presents elements of diagnosis of the phenomena of social pathology among the juvenile in the 1990s on the background of the phenomenon of social pathology. He seeks the sources of these phenomena in the family, school and peer environment. There are also presented methods of prevention of these phenomena. original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Minkiewicz A., Zjawiska patologii społecznej w Polsce w latach 1989-1992. Raport z badania własnego, SGH, Warszawa 1993.
 2. Minkiewicz A., Zagrożenia społeczne, w: Społeczeństwo Polskie w latach 1989-1995/96. Zagadnienia polityki społecznej, red. A. Rajkiewicz, Warszawa 1997.
 3. Turlej S., Młodzież społecznie niedostosowana, Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1982.
 4. Konopnicki J., Niedostosowanie społeczne, Warszawa 1971.
 5. Grzegorzewska M., Pedagogika specjalna, Warszawa 1959.
 6. Lipkowski O., Dziecko społecznie niedostosowane i jego resocjalizacja, Warszawa 1971.
 7. Rajkiewicz A., Sytuacja demograficzna, w: Społeczeństwo polskie w latach 1989-1995/96. Zagadnienia polityki społecznej, red. A. Rajkiewicz, Warszawa 1997.
 8. Filas A., Łuczak M., Szczęsny J., Zbrodnia domowa, "Wprost" 1997 nr 41.
 9. Wojtaszewska A.M., Środowiskowe uwarunkowania demoralizacji dzieci i młodzieży na przykładzie wychowanków domu dziecka, SGH, Warszawa 1996.
 10. Prochowski K., Uwarunkowania przestępczości nieletnich przebywających w schronisku dla nieletnich w Nowem w 1996 roku, SGH, Warszawa 1997.
 11. Zakrzewski A., Patologia instytucji zakładu poprawczego, SGH, Warszawa 1996.
 12. Handke A., Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Pudliszkach, SGH, Warszawa 1995.
 13. Kowalczyk D.E., Wizerunek nieletniego zabójcy - środowiskowe uwarunkowania przestępczości na podstawie danych z lat 1991-1995 z województw: gdańskiego, elbląskiego i olsztyńskiego, SGH, Warszawa 1996.
 14. Socha N., East Story, "Wprost", 1977 nr 33.
 15. Filas A., Janecki S., Szczęsny J., Szkoła frustracji, "Wprost", 1977 nr 18.
 16. Żabczyńska E., Przestępczość dzieci, Warszawa 1983.
 17. Wójcik D., Nieprzystosowanie społeczne młodzieży, Wrocław 1984.
 18. Spionek H., Zaburzenia rozwojowe uczniów a niepowodzenia szkolne, Warszawa 1973.
 19. Konopnicki J., Powodzenia i Niepowodzenia szkolne, Warszawa 1966.
 20. Musiał E., Niepowodzenia szkolne uczniów szkół podstawowych i ich wpływ na ucieczki z domów rodzinnych, SGH, Warszawa 1995.
 21. Marek-Ruka M., Niepowodzenia szkolne a niedostosowanie społeczne młodzieży, Warszawa 1976.
 22. Konopnicki J., Psychologiczne i pedagogiczne konsekwencje niepowodzeń szkolnych w klasach I-IV. w: Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym w klasach I-IV szkoły podstawowej, Warszawa 1973.
 23. Szkoła strachu. Nieletni terroryści w podstawówce. "Życie Warszawy" 14.10.1997.
 24. Minkiewicz A., Więź społeczna jako szczególna kategoria polityki społecznej, SGH, "Monografie i Opracowania" nr 349, 1991.
 25. Misiewicz H., Dlaczego dziecko ucieka z domu? Warszawa 1981.
 26. Pospiszyl K., Żabczyńska E., Psychologia dziecka niedostosowanego społecznie, Warszawa 1985.
 27. Filas A., Janecki S., Szczęsny J., Szkoła frustracji, "Wprost", 1997 nr 18.
 28. Zachowania agresywne dzieci i młodzieży szkolnej w ocenie kadry kierowniczej szkół podstawowych województwa poznańskiego, SGH, Warszawa 1995.
 29. Socha N., East Side Story, "Wprost" 1997, nr 33.
 30. Podemski S., Reforma policji. Duża głowa, mały korpus. "Polityka" 1997 nr 33.
 31. Minkiewicz A., Dezintegracja społeczna - cena procesu transformacji, "Wiadomości Statystyczne" 1993 nr 10.
 32. Obszary integracji i dezintegracji struktur społecznych. Raport z badań. SGH, Warszawa 1990.
 33. Zjawiska patologii społecznej w Polsce w latach 1989-1993. Raport, SGH Warszawa 1994.
 34. Jabłońska-Deptuła E., Współczesne zagrożenia rodziny. w: spojrzenie na współczesną rodzinę w Polsce. IW PAX, Warszawa 1986.
 35. Lorentz K., Regres społeczeństwa, Warszawa 1986.
 36. Plessner H., Pytanie o conditio Humana, Warszawa 1988.
 37. Capra F., Punkt zwrotny, Warszawa 1987.
 38. Społeczeństwo wobec przemocy. Raport Komitetu badań nad przemocą, zbrodnią i występkiem, PWN, Warszawa 1982.
 39. Hołysz B., Przedmowa do wydania polskiego. Społeczeństwo wobec przemocy. Raport Komitetu badań nad przemocą, zbrodnią i występkiem, PWN, Warszawa 1982.
 40. Kłopotowski K., Koncepcja "Bezpiecznej Szkoły". Praca dyplomowa. SGH, Warszawa 1995.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-791X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu