BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kluge Paul-Dieter (Uniwersytet Zielonogórski)
Tytuł
Statystyczne metody rankingowe i ratingowe jako instrumenty controllingu - zalety i wady
Statistical Ranking and Rating Methods as Controlling Instruments - Advantages and Disadvantages
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 344, s. 231-245, tab., bibliogr. 16 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Rachunkowość a controlling
Słowa kluczowe
Controlling, Metody statystyczne, Rating, Ranking, Rachunkowość
Controlling, Statistical methods, Rating, Ranking, Accounting
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Mając na uwadze znane słabe strony metod ratingowych i rankingowych bazujących na scoringu, na podstawie standardowej literatury niemieckojęzycznej przeanalizowano, jakich ulepszeń można oczekiwać w ratingach przedsiębiorstw jako instrumentach zarządzania ryzykiem poprzez zastosowanie metod statystycznych. W artykule opisano kilka takich możliwości. Równocześnie sformułowano także ostrzeżenia przed zbyt dużymi oczekiwaniami, gdyż nieodzowne w tych procesach dane pochodzące z rachunkowości wykazują, ze statystycznego punktu widzenia, kilka cech szczególnych. Alternatywą dla tego obszaru powinno być wykorzystanie w dużo większym stopniu niż do tej pory danych i informacji pochodzących z archiwów danych przedsiębiorstw, które mogą być analizowane elektronicznie.(abstrakt oryginalny)

In view of known weaknesses of the methods of credit rating based on the scoring, on the basis of the standard German-language literature, it was analysed what improvements can be expected in the ratings of firms as risk management instruments through the use of statistical methods. The paper describes several such possibilities.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Backhaus K., Erichson B., Plinke W., Weiber R., 2006, Multivariate Analysemethoden, Springer, Berlin-Heidelberg.
 2. Hundt I., Neitz B., Grabau F.R., 2003, Rating als Chance für kleine und mittlere Unternehmen, Vahlen, München.
 3. Kladroba A., 2005, Statistische Methoden zur Erstellung und Interpretation von Rankings und Ratings, Verlag für Wissenschaft und Forschung, Berlin.
 4. Kluge P.-D., 2013, Możliwości zastosowania wskaźników logistycznych z punktu widzenia ratingów kredytowych, "Logistyka" nr 5/2013, Poznań, s. 301-310.
 5. Kluge P.-D., 2008, Das ERP-Betriebsdatenarchiv als eine Grundlage für empirische Controlling- Forschungen, [w:] E. Nowak (red.), Rachunkowość zarządcza w warunkach globalizacji, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 15, Wrocław, s. 172-180.
 6. Kluge P.-D., 2009, Rozwój funkcjonalności dla zarządzania kosztami i wynikami w oprogramowaniach standardowych - pytania do teorii, [w:] E. Nowak (red.), Systemy zarządzania kosztami i wynikami, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 58, Wrocław, s. 143-150.
 7. Kluge P.-D., 2014, Metody rankingowe i ratingowe jako instrumenty controllingu - zalety i wady (I), Management, Zielona Góra (w druku).
 8. Kluge P.-D., Lingnau V., 2009, Controlling between neoclassical optimization and support of real life management, "Management" (Special Edition 2009), s. 10-24.
 9. Kluge P.-D., Orzeszko P., 2006, OLAP-basierte Analysewerkzeuge für KMU als Grundlage für die Verwendung unscharfer Daten im Management, [w:] E. Nowak (red.), Tendencje rozwojowe współczesnej rachunkowości zarządczej, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 1136, Wrocław, s. 170-179.
 10. Kluge P.-D., Orzeszko P., 2007, Specyfika rachunkowości i controllingu w zarządzaniu ryzykiem małych przedsiębiorstw o dużej intensywności procesów gospodarczych, [w:] E. Nowak (red.), Rachunkowość zarządcza a ryzyko działalności gospodarczej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1175, Wrocław, s. 122-131.
 11. Körth H., Dück W., Kluge P.D., Runge W., 1993, Wirtschaftsmathematik, Band 2, Verlag Die Wirtschaft, Berlin-München.
 12. Kowalak R., 2011, Benchmarking jako metoda zarządzania wspomagająca controlling przedsiębiorstwa, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław.
 13. Müller S., Brackschulze K., Mayer-Friedrich M.D., 2011, Finanzierung mittelständischer Unternehmen nach Basel III, Vahlen-München.
 14. Reichmann T., 2011, Controlling mit Kennzahlen, Vahlen, München.
 15. Runkler T.A., 2010, Data Mining. Methoden und Algorithmen intelligenter Datenanalyse, Vieweg+ Teubner, Wiesbaden.
 16. Sołoma L., 2002, Metody i techniki badań socjologicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego, Olsztyn.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.344.20
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu