BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bal-Woźniak Teresa (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Tytuł
Sieci jako struktury realizacji działalności innowacyjnej w kontekście teorii kosztów transakcyjnych
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Ekonomia instytucjonalna - teoria i praktyka, 2006, s. 165-176, bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Neoinstytucjonalizm, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Innowacyjność gospodarki, Rozwój gospodarczy, Strategia lizbońska, Klastry
New institutionalism, Knowledge-based economy, Innovation economy, Economic development, Lisbon Strategy, Business cluster
Abstrakt
Szczególnie istotnym obszarem dla utrzymania i rozwoju zdolności konkurencyjnej firmy w zglobalizowanej i opartej głównie na kapitale ludzkim gospodarce jest działalność innowacyjna umożliwiająca stosowanie wiedzy w rozmaitych sferach działalności ludzkiej (technologicznej, ekonomicznej, zdrowia, konsumpcji, wiedzy, duchowej, politycznej, społecznej). Stąd z początkiem XXI wieku innowacjom i innowacyjności nadano charakter centralnych kategorii procesów gospodarowania, włączając je do międzynarodowych i rządowych programów strategicznego rozwoju społeczno-gospodarczego (szczególnie chodzi o uzupełnienie agendy lizbońskiej, zwanej Strategią Lizbońską, i Narodowy Pian Rozwoju na lata 2007-2013). (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Coase R. : The Nature of the Firm. "Economica", 1935, Vol. 4, No 16.
 2. Coase R. : Nowa ekonomia instytucjonalna. "Gospodarka Narodowa", 1999, nr 3.
 3. Horx M. : Die acht Sphären der Zukunft. Wien-München, 2002.
 4. Koźmiński A. : Zarządzanie w warunkach niepewności. PWN, Warszawa 2004.
 5. Gruszecki T. : Współczesne teorie przedsiębiorstwa. PWN, Warszawa 2002.
 6. Williamson O.E. : Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. Firmy, rynki, relacje kontraktowe. PWN, Warszawa 1998.
 7. Commons J.R. : Institutional Economics. Macmillan, New York 1934.
 8. Hayek F.A. : The Use of Knowledge in Society. "American Economic Review", 1945, No 35.
 9. Fukuyama F. : Wielki wstrząs. Natura ludzka a odbudowa porządku społecznego. Politeja, Warszawa 2000.
 10. Woźniak M.G. : Kierowanie. Rynek. Transformacja. Bariery stabilizacji. Instytut Badań Rynkowych, Kraków 1993.
 11. Kay J. : Podstawy sukcesu firmy. PWE, Warszawa 1996.
 12. Porter M.E. : Porter o konkurencji. PWE, Warszawa 2001.
 13. Veblen Th. : Teoria klasy próżniaczej. PWN, Warszawa 1971.
 14. North D.C. : Instytutions. "Journal of Economic Perspectives", 1991, Vol. 5.
 15. Ratajczak M. : Europejska infrastruktura instytucjonalna. "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", 1996, nr 4.
 16. Martens B. : The Cognitive Mechanics of Economic Development and Institutional Change. Routledge, 2004.
 17. Kowalska K. : Kontraktowanie I koszty transakcyjne w nowej ekonomii instytucjonalnej. "Gospodarka Narodowa", 2005, nr 7-8.
 18. Gibbons M. : Nowe imperatywy w polityce naukowej w Europie Środkowej i Wschodniej. W : Nauka - Technologia - Gospodarka. Wzajemne powiązania i globalne tendencje rozwoju. Red. A.Kukliński. KBN, Warszawa 1995.
 19. Kirzner I.M. : Competition and Entrepreneurship. University of Chicago Press, Chicago 1973.
 20. Rothwell R. : Successful Industrial Innovation. Critical Factors for the 1990's. "R and D Management", 1992, nr 22.
 21. Rothwell R., Zegveld W. : Reindustrialization and Technology. Longman, Harlow 1985.
 22. Schumpeter J. : Teoria rozwoju gospodarczego. PWN, Warszawa 1960.
 23. Hockuba Z. : Droga do spontanicznego porządku. Transformacja ekonomiczna w świetle problemu regulacji. PWN, Warszawa 1995.
 24. Knight F.H. : Risk, Uncertainty and Profit. Harper & Row, New York 1965.
 25. Gruszecki T. : Przedsiębiorca w teorii ekonomii. Cedor, Warszawa 1994.
 26. Brodzicki T., Szultka S. : Koncepcja klastrów a konkurencyjność przedsiębiorstw. "Organizacja i Kierowanie", 2002, nr 4.
 27. Rugby Ch., Zook Ch. : Open-Market Innovation. "Harvard Business Review", 2002, October.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu