BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalczyk Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Analiza SWOT jako instrument controllingu strategicznego gmin
SWOT Analysis as an Instrument of Strategic Controlling of Municipalities
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 344, s. 267-275, tab., bibliogr. 17 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Rachunkowość a controlling
Słowa kluczowe
Controlling, Controlling strategiczny, Analiza SWOT, Gmina, Strategia rozwoju gminy
Controlling, Strategic controlling, SWOT analysis, District, District development strategy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Narzędzia controllingu strategicznego wspierające realizację długookresowych zadań mogą być wykorzystywane nie tylko w podmiotach komercyjnych, ale również w jednostkach samorządu terytorialnego. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie roli analizy SWOT w planowaniu długookresowym w jednostkach samorządu terytorialnego na poziomie gminy. Prawidłowo przygotowana analiza SWOT jako instrument controllingu strategicznego służy wyznaczeniu kierunków rozwoju gminy. Celowi artykułu został podporządkowany treść i jego układ. W pierwszej części zdefiniowano pojęcie controllingu oraz omówiono jego rolę w jednostkach samorządu terytorialnego na podstawie przeprowadzonych badań literaturowych. Druga część niniejszego opracowania przedstawia istotę sporządzania w gminach długookresowych planów i analizy SWOT jako elementu strategii rozwoju. Ostatnia część zawiera krótki przykład zasad sporządzania klasycznej analizy SWOT w jednostkach samorządu terytorialnego na poziomie gminy, wraz z metodologią.(abstrakt oryginalny)

The tools of strategic controlling can be used not only in commercial companies but also in local government. The main aim of this paper is to show the role of SWOT analysis in long-term planning in local government units at the community level. Well prepared SWOT analysis leads to the development of community.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bednarek P., 2007, Controlling w zarządzaniu gminą, PWE, Warszawa, s. 30-31.
 2. Borowiec L., 2007, Controlling w realizacji usług publicznych, Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków, s. 60-61.
 3. Brzezin W., 2001, Controlling modele teoretyczno-normatywne do zastosowania w przedsiębiorstwach polskich, Częstochowskie Wydawnictwo Naukowe, Częstochowa, s. 23, 31.
 4. Gajdzik B., Jama B., 2010, Analiza strategiczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, s. 7.
 5. Gierszewska G., 2003, Strategie przedsiębiorstw w dobie globalizacji, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa w Warszawie, Warszawa, s. 19, 215.
 6. Gierszewska G., Romanowska M., 1994, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa, s. 176.
 7. Kaplan R.S., Cooper R., 2002, Zarządzanie kosztami i efektywnością, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 8. Kożuch A.K., 2012, Budżetowanie jako instrument zarządzania finansami jednostki samorządu terytorialnego, PWN, Warszawa, s. 210-211.
 9. Nieplowicz M., 2003, Controlling strategiczny i jego instrumenty, [w:] E. Nowak (red.), Controlling w przedsiębiorstwie. Koncepcje i instrumenty, ODDiK, Gdańsk, s. 44.
 10. Obłój K., 2007, Strategia organizacji, PWE, Warszawa, s. 326-336.
 11. Pierścionek Z., 2007, Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.
 12. Szewczuk A., Kogut-Jaworska M., Zioło M., 2011, Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 98-99.
 13. Vollmuth H.J., 2007, Controlling, planowanie, kontrola, kierowanie. Podstawy budowy systemu controllingu, Placet, Warszawa, s.15.
 14. Walczak M., Kowalczyk M., 2010, Rachunkowość i budżetowanie w zarządzaniu finansami gminy, Difin, Warszawa.
 15. Wojciechowski E., 2012, Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa, s. 261.
 16. Zyznarska-Dworczak B., 2011, Funkcje benchmarkingu w rachunkowości, [w:] W. Gabrusewicz, J. Samelak, Kierunki zmian we współczesnej rachunkowości, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań, s.192-199.
 17. Żabiński L. (red.), 2000, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa na potrzeby wyboru strategii rozwoju (za pomocą metody SWOT), Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków, s. 42-43.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.344.23
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu