BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Giza Wojciech (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Krytyka neoklasycznej teorii przedsiębiorstwa z perspektywy współczesnej ekonomii instytucjonalnej
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Ekonomia instytucjonalna - teoria i praktyka, 2006, s. 177-185, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Teoria ekonomii, Ekonomia neoklasyczna, Neoklasyczna teoria instytucji, Neoinstytucjonalizm, Przedsiębiorstwo
Economic theory, Neoclassical economy, Neoclassical theory of institutions, New institutionalism, Enterprises
Abstrakt
Powstanie teorii przedsiębiorstwa na gruncie ekonomii neoklasycznej związane jest z drugim okresem rewolucji marginalnej, która dokonała się w latach 90. XIX wieku. Za jej twórcę uznawany jest Alfred Marshall, który w pracy Principles of Economics (1890) stworzył rdzeń neoklasycznej teorii przedsiębiorstwa. Teoria ta, mimo krytyki, jaka pojawiła się w latach 30. XX wieku, nadal stanowi przedmiot wykładu na kursie z mikroekonomii, co pozwala ją uznać za istotną część ekonomii głównego nurtu. W opozycji do neoklasycznej teorii przedsiębiorstwa, określanej również jako tradycyjna, powstają inne różne koncepcje. Przyjmując odmienne założenia oraz metody badawcze, próbują one udzielić odpowiedzi na pytania dotyczące istnienia i funkcjonowania przedsiębiorstwa, które pozostają poza obszarem analizy Marshallowskiej. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Marshall A. : Zasady ekonomiki. T. 1, 2. Wydanie M. Arcta, Warszawa 1925, 1928.
 2. Begg D., Fischer S., Dornbusch R. : Ekonomia. Mikroekonomia. T. 1, PWE, Warszawa 1997.
 3. Laidler D., Estrin S. : Wstęp do mikroekonomii. Gebethner i Ska, Warszawa 1991.
 4. Varian H.L. : Mikroekonomia. Kurs średni ujęcie nowoczesne. PWN, Warszawa 1997.
 5. Ząbkowicz A. : Współczesna ekonomia instytucjonalna wobec głównego nurtu ekonomii. "Ekonomista", 2003, nr 6.
 6. Landreth H., Colander D.C. : Historia myśli ekonomicznej. PWN, Warszawa 1998.
 7. Lichtarski J. : Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. AE, Wrocław 1997.
 8. Kay J. : Następne 100 lat. "Życie Gospodarcze", 1994, nr 52.
 9. Gruszecki T. : Współczesne teorie przedsiębiorstwa. PWN, Warszawa 2002.
 10. Jensen M., Meckling W. : Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure. W : The Economic Nature of the Firm. Ed. L.Putterman, R.S.Kroszner. Cambridge University Press, Cambridge 1986.
 11. Koutsoyiannis A. : Modern Microeconomics. Macmillan, London 1979.
 12. Coase R. : The Nature of the Firm. "Economica", 1937, Vol. 4, November.
 13. Commons J.R. : Instytutional Economics. The Macmillan Company, New York 1934.
 14. Knight F.H. : Risk, Uncertainty, and Profit. Augustus M. Kelley, New York 1964.
 15. Rosenberg N., Birdzell Jr. L.E. : Historia kapitalizmu. Signum, Kraków 1994.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu