BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dąbrowska Anna (IBRKK Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie)
Tytuł
Konsument jako uczestnik rynku usług
Consumer Services As Market Participant
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 73, s. 37-51, tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: przedsiębiorstwo i konsument w ewoluującym otoczeniu
Słowa kluczowe
Konsument, Rynek usług
Consumer, Services market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Funkcjonowanie współczesnego człowieka i jego gospodarstwa domowego wymaga odpowiednio rozwiniętej sfery usług i wzrastającej ich konsumpcji. Usługi w znacznej mierze przyczyniają się do kreowania nowych potrzeb i ich zaspokajania, do podnoszenia poziomu życia. Tworząca się cywilizacja usługowa zwraca uwagę badaczy na konsumenta jako uczestnika rynku usług, jego zachowania. Coraz większego znaczenia nabiera zaspokajanie potrzeb i wyszukiwanie ofert przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Internet zrewolucjonizował rynek usług, zmienił także konsumenta.(abstrakt autora)

The functioning of a modern man and his household requires a sufficiently developed service sector and increasing consumption of services. Services to a large extent contribute to the creation of new needs that have to be satisfied, and they also play their part in raising the standard of living. A service civilization, which is being formed at present, draws the attention of researchers to the consumer, his role as a participant of the service market and his behavior. Satisfying needs and looking for the best offers with the use of modern technology becomes increasingly important. The internet has revolutionized the services market and also changed the consumer.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Serwicyzacja polskiej gospodarki, red. I. Lichniak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010, s. 7.
  2. Cz. Bywalec, Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 12.
  3. A. Dąbrowska, Rozwój rynku usług w Polsce - uwarunkowania i  perspektywy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008, s. 133.
  4. A. Dąbrowska, M. Janoś-Kresło, Usługi jako współczesny kreator konsumpcjonizmu, w: Oblicza konsumpcjonizmu, red. B. Mróz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009, s. 50.
  5. A. Dąbrowska, M. Janoś-Kresło, Konsument na rynku e-usług w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Difin, Warszawa 2010.
  6. Reakcje polskiego konsumenta na kryzys gospodarczy, red. T. Słaby, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
  7. A. Andrzejewski, Mieszkanie jako element środowiska materialnego i  społecznego - funkcje i forma mieszkania, [w:] Przeszłość i przyszłość polskiej polityki mieszkaniowej, IPiSS, Warszawa 2005.
  8. 0 Ł. Stępień, Wpływ nowej ustawy o kredycie konsumpcyjnym na politykę kredytową banków. Raport, Lewiatan, czerwiec 2010, s. 23.
  9. A. Dąbrowska, A. Olejniczuk-Merta, Współczesne przeobrażenia w  konsumpcji a rozwój konsumpcji zrównoważonej, [w:] Konsumpcja w Polsce. Raport Roczny, IBRKK, Warszawa 2009, s. 100 -120.
  10. M. Dąbrowska, T. Rey, Kosztowne ignorowanie segmentu 55+, "Marketing w Praktyce" 2008, nr 5, s. 20-23.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu