BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowerski Mieczysław (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)
Tytuł
Czy spółki giełdowe z udziałem Skarbu Państwa płacą zbyt duże dywidendy?
Do State Controlled Public Companies Pay too High Dividends?
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 344, s. 276-285, tab., bibliogr. 16 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Rachunkowość a controlling
Słowa kluczowe
Polityka dywidend, Dywidenda, Spółki Skarbu Państwa, Giełda papierów wartościowych
Dividend policy, Dividend, State Treasury company, Stock market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy wykazano, że wysoki odsetek płacących dywidendy wśród spółek z udziałem Skarbu Państwa nie wynika ze specyfiki polityki dywidendowej państwa, lecz z charakterystyk tych spółek, które sprzyjają wysokiej skłonności do wypłat. Są to spółki rentowne, duże, dojrzałe, o małym zadłużeniu, małych możliwościach inwestycyjnych i niskim ryzyku inwestowania w ich akcje.(abstrakt oryginalny)

The paper shows that a very high payout of dividends by state controlled companies on the Warsaw Stock Exchange is not the result of specific state dividend policy (tunneling effect) but the characteristics of state controlled companies which favour high propensity to pay dividends. These are profitable, big in size, mature, with low leverage, investment opportunities and risk companies.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bojańczyk M., 2010, Menedżerowie i właściciele na rynku kapitałowym. Kryzys zarządzania spółkami, Difin, Warszawa.
 2. Easterbrook F.H., 1984, Two Agency-Cost Explanations of Dividends, "American Economic Review" vol. 74, issue 4, s. 650-659.
 3. Grzegorczyk F., 2012, Przedsiębiorstwo publiczne kontrolowane przez państwo, LexisNexis, Warszawa.
 4. Jensen M.C., Meckling W., 1976, Theory of the firm: Managerial behaviour, agency costs and ownership structure, "Journal of Financial Economics" vol. 3, issue 4, s. 305-360.
 5. Kowerski M., 2011, Ekonomiczne uwarunkowania decyzji o wypłatach dywidend przez spółki publiczne, Wydawnictwo Konsorcjum Akademickie, WSE w Krakowie, WSIZ w Rzeszowie, WSZiA w Zamościu.
 6. Kowerski M., 2013, Dywidenda a wynik finansowy w ostatnim roku obrotowym, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 291,Wydawnictwo UE, Wrocław, s. 278-288.
 7. Kowerski M., 2014, Uwagi dotyczące sposobu liczenia stopy wypłaty dywidendy, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwo UE, Wrocław (w druku)
 8. La Porta R., Lopez-de-Silanes F., Shleifer A., Vishny R., 1999, Corporate ownership around the world, "The Journal of Finance" vol. LIV, no. 2, s. 471-516.
 9. Lam K., Sami H., Zhou H., 2012, The role of cross-listing, foreign ownership and state ownership in dividend policy in an emerging market, "China Journal of Accounting Research" vol. 5, issue 3, s. 199-216.
 10. Lintner J., 1956, Distribution of incomes of corporation among dividends, retained earnings and taxes, "American Economic Review" vol. 46, issue 2, s. 97-113.
 11. Li S., Chen W., Chen C., 2013, Tunneling or alignment? The interaction between shareholding ratios, control shareholders behavior and firm performance in a transitional economy - Evidence from China, March 13-16, Albuquerque, New Mexico, USA, Southwestern Finance Association Annual Conference.
 12. Oplustil K., Zarządzanie ładem korporacyjnym, Katedra Polityki Gospodarczej UJ, http://www.law. uj.edu.pl/~kpg/images..._korporac/lad%20%20korp%20skrypt.doc (5.04.2014).
 13. Szilagyi P.G., Renneboog L., How Relevant is Dividend Policy Under Low Shareholder Protection?, EFA 2008 Athens Meetings Paper; CentER Discussion Paper Series no. 73, http://ssrn.com/ab stract=925190.
 14. Trojanowski G., Renneboog L., Control structures and payout policy, ECGI-Finance Working Paper no. 80, 2005, http://ssrn.com/abstract=707421.
 15. Truong T., Heaney R., 2007, Largest shareholder and dividend policy around the world, "The Quarterly Review of Economics and Finance" vol. 47, issue 5, s. 667-687.
 16. Wang X., Manry D., Wandler S., 2011, The impact of government ownership on dividend policy in China, "Advances in Accounting" vol.27, issue 2, s. 366-372.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.344.24
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu